Ogłoszenia:


Uwaga!
Zapraszamy do lektury
"Alertów wodych"

kliknij na obrazek
aby przejść do zawartości


Uwaga!
Ukazał się nowy podręcznik
"Hydrologia Polski"

pod redakcją: Pawła Jokiela, Włodzimierza Marszelewskiego
i Joanny Pociask-Karteczki
Szczegóły?
kliknij na obrazek

Zakup jej możliwy jest w księgarni Wyd. PWN


Zapraszamy do lektury
nowej książki
"Mała rzeka w dużym mieście.
Wybrane aspekty obiegu wody w obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki."

autor: Adam Bartnik
Szczegóły?
kliknij na obrazek

Zakup jej możliwy jest w księgarni Wyd. UŁ


Zapraszamy do lektury
nowej książki
"Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski"

Szczegóły?
kliknij na obrazek


Pracownia Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 42 665 59 40
Fax: (+48) 42 665 59 41