Drukuj stronę

 Edmund Tomaszewski ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4375-3638

 

2019

 Spatial development of hydrological droughts in lake catchments (współaut. M. Kozek). Limnological Review, 2019 Vol. 19 Iss. 4, ss. 159-174, doi: 10.2478/limre-2019-0014/

 

2018

  Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w Warcie w Sieradzu (współaut. M. Kozek). Woda Środ. Obsz. Wiej. 2018 (IV–VI), T.18, Z.2(62), Falenty, ss.41-56.

  Selected characteristics of hydrological drought progression in the upper Warta river catchment (współaut. M. Kozek). Acta Sci.Pol. Formatio Circumiectus, 17(3), ss. 77–87, http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.3.77

  Drought streamflow deficits assessment, applying constant and variable threshold levels, as illustrated with the example of selected catchments in the Vistula river basin. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 17(3), 205–216, http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.3.205

 

2017

  7.3.2. Niżówki i susze. [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. 7. Odpływ rzeczny w Polsce. 7.3. Fazy odpływu rzecznego. PWN, Warszawa, ss. 175-182

  redakcja/opracowanie/autorstwo mapy 7.3.2.4. Pora koncentracji suszy hydrologicznej w Polsce (1985–2014) (s. 180) [w:]  Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa

  Hydrologiczne i wodnogospodarcze uwarunkowania oceny niedoborów odpływu niżówkowego Wisły [w:] Marszelewski W. (red.) Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 2017, t. 4, ss. 177-192 [pdf]

  Seasonal concentration time of hydrological drought in Poland, Gepgraphy and Tourism, 5, 2, ss. 17-26 [pdf]

 

2016

 Wieloletnia zmienność niżówek dolnej Wisły,  Gospodarka Wodna, 2016, 8 (812), ss. 243-247 [pdf]

 Impact of Lake Gopło on low-flow regime of the upper Noteć river, Limnological Review, 2016, 16, 2, ss. 95–103 [pdf]

 

2015

 Metody oceny dynamiki rozwoju i zaniku niżówek rzecznych. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, „Nowoczesne Metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”, tom 3, Absalon D., Matysik M., Ruman M. [red.], Sosnowiec, ss. 387-405 [pdf].

  3. Analiza faz i form odpływu ze zlewni rzecznej na przykładzie Dzierżąznej (współaut. P. Jokiel). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 49-67.

  6. Analiza czasowej i przestrzennej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce. [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 107-127.

  11. Metody, formuły i wzory obliczeniowe zastosowane w pracy (współaut. P Tomalski) ). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 215-271.

 

2014

 Seasonality level of hydrological drought in rivers and its variability, Book of abstracts of 2nd International Conference "Water resources and wetlands", Gâstescu P., Marszelewski W., Bretcan P. /red./,Editura Transwersal, Tulcea (Romania), s. 79 

 Dynamika niedoborów odpływu niżówkowego w rzekach poddanych silnej antropopresji, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 2,Woda w mieście, Ciupa T., Suligowski R. /red./, Kielce, s. 289-300 [pdf]

  Wybrane cechy sezonowej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego w rzekach nizinnych, Monografie Kom. Gosp. Wodn. PAN, z. XX, t. I, Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, Banasik K., Hejduk L., Kaznowska E. /red./, Warszawa, s. 173-185 [pdf]

Seasonality level of hydrological drought in rivers and its variability, Conference proceedings of 2nd International Conference "Water resources and wetlands", Gâstescu P., Marszelewski W., Bretcan P. /red./,Editura Transwersal, Tulcea (Romania), s. 278-284 [pdf]

 

2012

 Dynamics of low-flow events evolution in lake catchments, International Limnological Conference “Natural and anthropogenic transformations of lakes” – conference materials, KZGW, IMGW PiB Poznań, s. 107

 Pora koncentracji suszy hydrologicznej w zlewniach nizinnych, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 1,Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, Marszelewski W. /red./, Toruń, s. 201-217 [pdf]

 Dynamics of low-flow events evolution in lake catchments, International Limnological Conference “Natural and anthropogenic transformations of lakes” – conference materials, KZGW, IMGW PiB Poznań, s. 107

 Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ, Łódź, s. 1-265 [