Drukuj stronę

Spis prac licencjackich

zrealizowanych w Pracowni Hydrologii od 2012 roku

Nazwisko i imię
(promotor)

Tytuł pracy

Data egzaminu

Martyna Badziak
(P. Moniewski)

Monografia Geograficzna Pilsi.
(Geographical Monograph of Pilsia)

27.06.2012

Bartłomiej Marek Bastrzyk
(P. Moniewski)

Monografia geograficzna zlewni Czarnej (Tomaszowskiej).
(The geographical monograph of Czarna (Tomaszowska) basin)

27.06.2012

Rafał Domański
(P. Moniewski)

Monografia geograficzna rzeki Gać.
(The geographical monograph of the Gać river)

27.06.2012

Marceli Knera
(P. Moniewski)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne jezior Okręt i Rydwan.
(The natura and recreational values of the Okręt and Rydwan lakes)

27.06.2012

Maciej Borucz
(E. Tomaszewski)

Monografia geograficzna zlewni Wąglanki.
(Geographical monograph of the Wąglarka river basin).

4.07.2012

Aleksandra Małgorzata Leśniak
(E. Tomaszewski)

Charakterystyka geograficzna rezerwatu “Jeziorsko” i jego otoczenia.
(Geographic characteristics of the “Jeziorsko” reserve and its environment).

4.07.2012

Mateusz Marcinkowski
(dr A. Bartnik)

Monografia geograficzna łaźni i zakładów kąpielowych Łodzi i Zgierza.
(Geographical monograph of baths and bathhouses of Lodz and Zgierz cities).

4.07.2012

Karolina Skowron
(P. Tomalski)

Monografia wodociągu "Żabieniec" w Łodzi.
(Monograph of "Żabieniec" water-pipe in Łódź).

28.09.2012

Eifler Sylwia
(P. Tomalski)

Monografia Geograficzna Zalewki
(Geographical monograph of Zalewka)

28.09.2012

Brzozowicz Barbara
(P. Tomalski)

Monografia geograficzna jez. Pyhaselka
(Geographical Monograph of the Pyhaselka Lake).

24.10.2012

Ciepłoch Anna
(P. Moniewski)

Środowisko przyrodnicze międzyrzecza Pichny i Niniwki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podmokłych
(Natural environment between the rivers Pichna and Niniwka with particular emphasis on wetlands)

28.06.2013

Gefert Arkadiusz
(P. Tomalski)

Monografia geograficzna zlewni Słomianki
(Geographical monograph of the Słomianka river basin).

28.06.2013

Lesiak Michał
(M. Ziułkiewicz)

Wstępna ocena zagrożenia poziomów użytkowych wód podziemnych pomiędzy Ujazdem a Tomaszowem Mazowieckim
(Estimation of the risk level of groundwater’s useful aquifer between Ujazd and Tomaszów Mazowiecki)

28.06.2013

Kisiołek Aleksandra
(J. Forysiak)

Środowisko przyrodnicze mokradeł w dolinie Pisi od źródeł po Nową Brzeźnicę
(The natura environment of the wetlands in the Pisia Valley from the sources to the Nowa Brzeźnica).

28.06.2013

Klepacz Anna
(E. Tomaszewski)

Monografia geograficzna zbiornika “Kotliny”
(Geographical monograph of the “Kotliny” reservoir)

28.06.2013

Nowak Tomasz
(E. Tomaszewski)

Walory przyrodnicze i krajobrazowe zbiorników w Kurnędzu
(Natura and landscape values of reservoirs In Kurnędz).

28.06.2013

Szczypiorowski Maciej
(A. Bartnik)

Walory przyrodnicze i krajobrazowe zbiornika “Kępina” w Zduńskiej Woli
(The natural and recreational values of the “Kępina” reservoir in Zduńska Wola)

28.06.2013

Majak Wojciech
(P. Moniewski)

Walory przyrodnicze i krajobrazowe stawów na Dzierżąznej
(Natura and landscape values of ponds on the Dzierżązna river).

28.06.2013

Materac Emilia
(P. Tomalski)

Monografia geograficzna Strugi Aleksandrowskiej
(The geographical monograph of the Struga Aleksandrowska catchment)

03.07.2013

Dzik Norbert
(P. Moniewski)

Monografia geograficzna stawów parkowych w Arkadii
(Geographical monograph of park ponds in Arkadia).

03.07.2013

Michalska Joanna
(P. Moniewski)

Szlak kajakowy Rawki – monografia geograficzna
(The canoe trail of Rawka – geographical monograph)

03.07.2013

Zasada Maja
(P. Tomalski)

Staw Miejski w Zgierzu – monografia geograficzna
(The town pond In Zgierz – geographical monograph).

03.07.2013

Krogulewska Anna
(A. Bartnik)

Baseny kąpielowe w Łodzi – monografia geograficzna
(The swimming pools in Lodz – geographical monograph)

03.07.2013

Barczyński Mariusz
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Gwdy w przekroju wodowskazowym Piła (2005-2014)
(Analysis of the Gwda river discharge monitoring at the gauge Piła (2005-2014)

24.06.2016

Beczkowska Monika
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Moszczenicy w przekroju wodowskazowym Gieczno (1991-2000)
(Analysis of the Moszczenica river discharge monitoring at water-gauge Gieczno (1991-2000)

24.06.2016

Kowalewski Michał
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Oleśnicy w przekroju wodowskazowym Niechmirów (1991-2000)
(Analysis of the Oleśnica river discharge monitoring at water-gauge Niechmirów (1991-2000)

24.06.2016

Dębiec Damian
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Wolbórki w przekroju wodowskazowym Zawada (1991-2000)
(The analysis of results of the Wolbórka river flow monitoring in Zawada water-gauge (1991-2000)

24.06.2016

Bednarska Katarzyna
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Bzury w przekroju wodowskazowym Sochaczew (1997-2006)
(Analysis of the Bzura river discharge monitoring at the water-gauge Sochaczew (1997-2006)

24.06.2016

Bartyzel Mateusz
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Redy w przekroju wodowskazowym Wejherowo (2005-2014)
(Analysis of the Reda water level monitoring at the water-gauge Wejherowo (2005-2014)

24.06.2016

Szymczyk Mateusz
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Łeby w przekroju wodowskazowym Cecenowo (2005-2014)
(Analysis of the Łeba water level monitoring at the water-gauge Cecenowo (2005-2014)

24.06.2016

Malinowski Dawid
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Parsęty w przekroju wodowskazowym Bardy (2005-2014)
(Analysis of the Parsęta water level monitoring at the water-gauge Bardy (2005-2014)

24.06.2016

Ślipek Sebastian
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Pilicy w przekroju wodowskazowym Przedbórz (2005-2014)
(Analysis of the Pilica water level monitoring at the water-gauge Przedbórz (2005-2014)

24.06.2016

Kawalec Karolina
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Widawki w przekroju wodowskazowym Szczerców (1991-2000)
(Analysis of the results of flow monitoring of the Widawka river at the water-gauge Szczerców (1991-2000)

1.07.2016

Sztandor Justyna
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Grabi w przekroju wodowskazowym Łask (1991-2000)
(Analysis of the Grabia river discharge monitoring at the water-gauge Łask (1991-2000)

1.07.2016

Badowski Radosław
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Drzewiczki w przekroju wodowskazowym Odrzywół (1991-2000)
(The analysis of results of the Drzewiczka river flow monitoring in Odrzywół water-gauge (1991-2000)

1.07.2016

Lewandowska Małgorzata
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Warty w przekroju wodowskazowym Poznań (2005-2014)
(Analysis of the Warta river discharge monitoring at Poznań water gauge (2005-2014)

1.07.2016

Adamska Paulina
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Wisły w przekroju wodowskazowym Kępa Polska (2005-2014)
(Analysis of the Vistula river discharge monitoring at water-gauge Kępa Polska (2005-2014)

1.07.2016

Małecka Beata
(E. Tomaszewski)

Analiza wyników monitoringu przepływu Pisi w przekroju wodowskazowym Duranów (1981-1990)
(Analysis of the Pisia river discharge monitoring at the Duranow water–gauge (1981-1990))

27.09.2016

Węziak Natalia
(A. Bartnik)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Słupi w przekroju wodowskazowym Słupsk (2005-2014)
(The analysis of the Słupia at the Słupsk water–gauge monitoring (2005-2014))

27.09.2016

Piątkowski Michał
(A. Bartnik)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Łupawy w przekroju wodowskazowym Smołdzino (2005-2014)
(The analysis of the Łupawa at the Smołdzino water–gauge monitoring (2005-2014))

27.09.2016

Jagodzińska Justyna
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu stanu wody Pilicy w przekroju wodowskazowym Białobrzegi (2005-2014)
(Analysis of the Pilica river water level monitoring at the water gauge Białobrzegi (2005-2014))

7.11.2016

Olejniczak Izabela
(E. Tomaszewski)

Monitoring stanów wody Wisły w przekroju wodowskazowym Warszawa-Nadwilanówka(2005-2014)
(Monitoring of water levels of the Vistula River at water gauge Warszawa-Nadwilanówka (2005-2014))

29.06.2017

Przyborek Martyna
(E. Tomaszewski)

Dynamika przepływu Rawki w przekroju wodowskazowym Kęszyce (2005-2014)
(Dynamics of flow of the Rawka river at the water-gauge Kęszyce (2005-2014))

29.06.2017

Salamon Alicja
(E. Tomaszewski)

Dynamika przepływu Pilicy w przekroju wodowskazowym Nowe Miasto (1991-2000)
(Dynamics of flow of the Pilica river at the water gauge Nowe Miasto (1991-2000))

29.06.2017

Stępień Katarzyna
(E. Tomaszewski)

Dynamika przepływu Kościeliskiego Potoku w przekroju wodowskazowym Kościelisko-Kiry (1991-2000)
(Dynamics of flow of the Kościeliski Potok at the water gauge Kościelisko-Kiry (1991-2000)

29.06.2017

Lewandowska Milena
(E. Tomaszewski)

Dynamika przepływu Bystrzycy Dusznickiej w przekroju wodowskazowym Szalejów Dolny (1991-2000)
(Dynamics of flow of the Bystrzyca Dusznicka river at water gauge Szalejów Dolny (1991-2000))

29.06.2017

Radecka Magdalena
(E. Tomaszewski)

Monitoring stanów wody Strzegomki w przekroju wodowskazowym Łażany (2005-2014)
(Monitoring of water levels of the Strzegomka river at Łażany water-gauge (2005-2014))

6.07.2017

Skobel Lechosław
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu rzeki miejskiej - dolna Sokołówka (Łódź)
(Analisys of the results of city water monitoring - lower Sokołówka (Łódź))

6.07.2017

Bagrowicz Tomasz
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu rzeki miejskiej - środkowa Sokołówka (Łódź)
(Analysis of monitoring results of urban river – middle Sokołówka (Łódź))

6.07.2017

Szymski Tomasz
(P. Tomalski)

Cechy hydrologiczne i funkcje zbiornika Żabieniec w Łodzi
(Hydrological features and fuctions of the „Żabieniec” reservoir in Łódź)

6.07.2017

Olborski Maciej
(P. Tomalski)

Analiza wyników monitoringu rzeki miejskiej - górna Sokołówka (Łódź)
(Analisys of the results of city river monitoring – upper Sokołówka (Łódź))

6.07.2017