Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

14 lutego 2017

Składamy serdeczne podziękowania Gospodarzom
zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej
I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki oraz
Bursie Międzyszkolnej w Wieluniu, za sprawną organizację,
ogromną życzliwość i stworzenie przyjaznej
atmosfery w czasie trwania zawodów.

Wyniki II etapu XLIII Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie
Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są 
tutaj


Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności uzyskanych wyników (najlepsi na początu)
w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest
tutaj

Ostateczna decyzja o liczbie osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XLIII OG
zostanie podjęta podjęta na początku marca 2017 r. w Warszawie.
Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy!


8 lutego 2017

Informacja o formule części ustnej zawodów II etapu

Informujemy, że podczas zawodów okręgowych bieżącej
edycji XLIII Olimpiady Geograficznej zawodnicy, którzy zostaną
dopuszczeni do zawodów ustnych
, podobnie jak w roku ubiegłym,
będę odpowiadać na pytania wylosowane z zestawu.
Problematyka zawodów ustnych będzie dotyczyć
szeroko rozumianego wpływu warunków przyrodniczych
na działalność człowieka w różnych państwach Europy.

Przykładowe pytanie będzie miało postać:
Omów wpływ (na przykład: klimatu, stosunków wodnych, rzeźby terenu)
na (np. transport, rolnictwo, osadnictwo)
w (na przykład: Grecji, Norwegii, Rumunii).

 


7 lutego 2017

Na zawody okręgowe do Wielunia
będzie zorganizowany wspólny wyjazd autokarem z Łodzi.
Odjazd dn. 11.II.2017 r. o godz. 8.00, z parkingu przy TESCO
u zbiegu ulic Narutowicza i Kopcińskiego.
Zbiórka o godzinie 7:50.
Przewidywany powrót - wyjazd z Wielunia
12.II.2017 r., ok. 13:30-14:00

Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia XLII OG,
którzy nie dostarczyli ankiety osobowej
do Komitetu Okręgowego OG w Łodzi,
zobowiązani są o jej zabranie z sobą.

Przypominamy uczniom o zabraniu
czerwonej kredki na część pisemną zawodów.

 


Program zawodów okręgowych
XLIII Olimpiady Geograficznej w Wieluniu:

 

11.02.2017 (sobota)
09.30-09.45 Przyjazd uczestników olimpiady wraz z opiekunami
                    do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
                    w Wieluniu (ul. Nadodrzańska 4)
10.00-10.30 Oficjalne otwarcie zawodów okręgowych
                    XLIII Olimpiady Geograficznej (aula I LO im. T. Kościuszki)
10.30-11.15 Koncert szkolnego zespołu muzycznego „Tadeusza Nic Nie Rusza”
                    (aula I LO im. T. Kościuszki ul. Nadodrzańska 4)
11.30-12.00 Rejestracja uczestników zawodów okręgowych XLIII OG
                    i losowanie numerów startowych (aula I LO im. T. Kościuszki)
12.00-14.45 Uczniowie: zawody pisemne XLIII OG (świetlica I LO im. T. Kościuszki)
12.00-14.45 Nauczyciele: spotkanie w pracowni geograficznej (sala nr 23)
14.45-15.00 Przejazd do Bursy Międzyszkolnej
15.00-15.45 Zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej
                    (ul. Traugutta 12 lub ul. Wojska Polskiego 32)
                    – w zależności od przydziału miejsc
15.30-16.30 Obiad (stołówka Bursy Międzyszkolnej ul. Traugutta 12)
16.45-18.45 Zwiedzanie Muzeum Ziemi Wieluńskiej
19.00-20.00 Kolacja (stołówka Bursy Międzyszkolnej ul. Traugutta 12)
20.00-21.00 Podsumowanie zawodów I stopnia i ogłoszenie wyników
                    części pisemnej zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej
                    (stołówka Bursy Międzyszkolnej ul. Traugutta 12)

12.02.2017
(niedziela)
07.00-07.45 Śniadanie (stołówka) w miejscu noclegu
                    i wykwaterowanie z bursy
07.45-08.00 Przejazd z bursy do I LO im. T. Kościuszki
                    (ul. Nadodrzańska 4)
08.30-09.30 Finałowa część zawodów okręgowych XLIII OG (seria A)
                    – świetlica I LO im. T. Kościuszki (ul. Nadodrzańska 4)
10.00-12.00 Finałowa część zawodów okręgowych XLIII OG (seria B)
                    – świetlica I LO im. T. Kościuszki (ul. Nadodrzańska 4)
ok.12.30-13.00 Zakończenie zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej

 


2 lutego 2017

UWAGA ZMIANA!
NA MIEJSCU UCZNIOWIE WINNI STAWIĆ SIĘ DO GODZINY 9:45

(a nie jak wcześniej informowaliśmy 10:45)!


4 stycznia 2017

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu fotograficznego
"Geografia - proces, forma, obiekt"

Więcej informacji na podstronie 'KONKURS' i pod umieszczonymi tam linkami


16 grudnia 2016

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi informuje,
że zawody II stopnia XLIII Olimpiady Geograficznej
odbędą się w dniach 11-12.02.2017 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.

Prosimy o przekazanie uczniom informacji o terminie
i miejscu zawodów okręgowych wraz z informacją,
że uczniowie powinni stawić się
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

do godziny 9.45
.

Z uwagi na ograniczaną liczbę miejsc noclegowych
bardzo prosimy o informację,
ilu uczniów z Państwa szkół planuje nocleg w Wieluniu.

Bardzo prosimy także o informację,
kto z Państwa jest zainteresowany zorganizowanym,

wspólnym przejazdem do Wielunia.
W przypadku większej liczby chętnych
postaramy się zabezpieczyć transport z Łodzi.

Niestety, ze względu na ograniczenia finansowe KOOG
nie ma możliwości pokrycia kosztów noclegu
i wyżywienia opiekunów uczniów
.

Bardzo prosimy o przesłanie deklaracji
do 23 grudnia 2016 roku

na adres: lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl


 16 grudnia 2016

 Wyniki zawodów I stopnia XLII Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2016/2017


Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.

 


28 września 2016 

Zaczynamy nową edycję Olimpiady Geograficznej

Zapraszamy do udziału

UWAGA!
WYDŁUŻONY TERMIN

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 10 PAŹDZIERNIKA

XLIII OG - Harmonogram zawodów

Zawody I stopnia

Terminarz:

  • 5 czerwca 2016 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
  • do 30 września 2016 r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
  • do 31 października 2016 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
  • do 15 listopada 2016 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

Tematy prac:
Temat A:
Związek rzeźby terenu okolic X z budową geologiczną
Temat B:
Zmiany sposobu i intensywności użytkowania wybranego obszaru w Polsce
Temat C:
Projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej)
Temat D:
Moja szkoła jako miejsce poznawania, odkrywania i realizacji geograficznych zainteresowań światem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - który szkoły powinny przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 pażdziernika 2016 r.

 

Zawody II stopnia

Terminarz:

  • do 20 grudnia 2016 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
  • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
  • do 5 stycznia 2017 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
  • 28 stycznia 2017 r. – zebranie z sekretarzami;
  • 10-12 lutego 2017 r. – część pisemna (11 lutego) i ustna (12 lutego) zawodów II stopnia.

 

Zawody III stopnia

Terminarz:

  • luty 2017 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej;
  • 4 marca 2017 zebranie KG OG;
  • do 15 marca 2017 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia oraz zawiadamia o miejscu i terminie zawodów III stopnia; - w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (na piśmie, z uzasadnieniem, za pośrednictwem szkoły);
  • 20-23 kwietnia 2017 r. – zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej w Suwałkach.

2-4 czerwca 2017 r. - obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Belgradzie.

czerwiec 2017 – IV Bałtycka OlimpiadaGeograficzna.

lipiec /sierpień 2017 – XIV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Belgradzie (Serbia).