Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 501374936
e-mail: elbusz@wp.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

10 lutego 2018

Wyniki II etapu zawodów okręgowych
XLIV Olimpiady Geograficznej
(część pisemna)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do zawodów ustnych w kolejności numerów kodowych


Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 

Wyniki pozostałych uczniów (niezakwalifikowanych do części ustnej)
w kolejności przydzielonego numeru kodowego

Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest tutaj


25 stycznia 2018

Wiadomość dla nauczycieli:
W trakcie zawodów będzie możliwość odebrania prac pisemnych z poprzednich edycji Olimpiady Geograficznej.


Program zawodów okręgowych
XLIV Olimpiady Geograficznej w Łodzi:

 11.02.2018 (sobota)
10.00-10.30 Zbiórka uczestników olimpiady wraz z opiekunami na
                   Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
                   w Łodzi (Collegium Geographicum, parter ul. Kopcińskiego 31)
10.45-11.30 Rejestracja uczestników zawodów okręgowych XLIV OG
                   i losowanie numerów startowych (Nowa Aula
                   im. Prof. Stanisława Liszewskiego)
11.30-12.00 Oficjalne otwarcie zawodów okręgowych XLIV Olimpiady
                   Geograficznej (Nowa Aula im. Prof. Stanisława Liszewskiego)
12.00-14.45 Uczniowie: zawody pisemne XLIV OG (Nowa Aula
                   im. Prof. Stanisława Liszewskiego)
12.00-14.45 Nauczyciele: spotkanie w sali 121K (ul. Kopcińskiego 31)
          12.00-12.45 dr Łukasz Musiaka
                              "Na tropach jaków - szlakiem Annapurny w Himalajach i Napalu"

          13.00-13.45 dr Maria Kucharska
                              "Problemy z rozwiązywaniem zadań testowych"
          14.30-15.00 obiad w GeoBistro 
15.00-16.00 obiad - Uczniowie (GeoBistro na Wydziale Nauk Geograficznych,
                   Collegium Geographicum, parter, obok Nowej Auli)

Po obiedzie uczniowie wracają do domu

20.00-21.00 Ogłoszenie wyników części pisemnej zawodów okręgowych
                   XLIV OG na tej stronie

W drugim dniu zawodów okręgowych (11.02.2018, niedziela) udział biorą
tylko uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej.


12.02.2017
(niedziela)
08.15 Zbiórka uczestników części ustnej zawodów okręgowych
                   XLIV OG (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
                   ul. Narutowicza 88, parter, Aula 19N im. Prof. Anny Dylikowej)
08.20-08.25 Zajmowanie miejsc przez uczestników części ustnej zawodów
                   okręgowych XLIV OG w Auli 19N im. Prof. Anny Dylikowej
                   (parter ul. Narutowicza 88)
08.25-08.30 Zajmowanie miejsc przez publiczność części ustnej zawodów
                   okręgowych XLIV OG w Auli 19N im. Prof. Anny Dylikowej
                   (parter ul. Narutowicza 88)
08.30-09.30 Finałowa część zawodów okręgowych XLIV OG (seria A)
                   - Aula 19N im. Prof. Anny Dylikowej (parter ul. Narutowicza 88)
10.00-12.00 Finałowa część zawodów okręgowych XLIV OG (seria B)
                   - Aula 19N im. Prof. Anny Dylikowej (parter ul. Narutowicza 88)
ok.12.30-13.00
Zakończenie zawodów okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej


19 grudnia 2017

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi informuje,
że zawody II stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej odbędą się
w dniach 10-11.02.2018 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
(Łódź, ul. Kopcińskiego 31).
Prosimy o przekazanie uczniom informacji o terminie i miejscu
zawodów okręgowych wraz z informacją, że uczniowie powinni
stawić się na WNG UŁ do godziny 10:30.
W bieżącej edycji Olimpiady następują zmiany w przebiegu zawodów.
W sobotę po zakończeniu części pisemnej, uczniowie wracają do domu.
Wyniki części pisemnej zostaną opublikowane ok. godz. 19-20-tej
na stronie internetowej Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Łodzi.
W drugim dniu zawodów (w niedzielę, 11.02.2018 r.)
uczniowie zakwalifikowani do części ustnej rozpoczynają zawody
o godzinie 8:30. Wobec powyższego proszeni są o stawienie się
tego dnia na WNG UŁ do godziny 8:00.
Szczegółowy program zawodów zostanie zamieszczony
na nieniejszej stronie w późniejszym terminie.
Wkrótce, na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej
zamieszczona zostanie ankieta osobowa.
Wszystkich uczniów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, prosimy
o jej wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl
do dnia 15.01.2018 r.

Wypełnienie ankiet jest równoznaczne z potwierdzeniem
wzięcia udziału w zawodach okręgowych Olimpiady.

Równocześnie, bardzo prosimy o informację, ilu uczniów z poszczególnych
szkół planuje nocleg w Łodzi
. W związku w tym prosimy o wypełnienie tabeli
(plik w formacie MS Word do pobrania TUTAJ) i odesłanie jej na adres
e-mail: lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl do dnia 3.01.2018 r.
Niestety, ze względu na ograniczenia finansowe KOOG
nie ma możliwości pokrycia kosztów noclegu i wyżywienia opiekunów uczniów
.


 8 grudnia 2017

 Wyniki zawodów I stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2017/2018


Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.

 


7 listopada 2017

Szanowni Państwo

przypominamy, że zgodnie z regulaminem zawodów, prace uczniów, którzy przez Komisje Szkolne zostali zakwalifikowani do II etapu, muszą być przekazane do Komitetów Okręgowych do dnia 15 listopada wraz z Kartą Oceny Pracy.
Prosimy, aby Karty Oceny nie były zszyte/wklejone/trwale włączone do prac.
Dodatkowo, razem z pracami muszą zostać przesłane zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczniów (obowiązkowo we wszystkich przypadkach) i rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich). Prosimy aby formularze nie były zszyte/wklejone/trwale włączone do prac.
Komisje szkolne zobowiązane są przesłać protokoły w wersji elektronicznej do Sekretarzy właściwych Komitetów Okręgowych (w formacie .xls) w terminie do 15 listopada oraz podpisane w wersji papierowej wraz z pracami i zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Poniżej zamieszczono formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz protokół wyników zawodów I stopnia.

[FORMULARZ]                                 [PROTOKÓŁ]


14 lutego 2017

Tematy prac na XLIV Olimpiadę Geograficzną:
Temat A -
Miasto i jego związki z otoczeniem
Temat B -
Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy
Temat C -
Propozycja utworzenia nowego rezerwatu przyrody
Temat D -
Projekt jednodniowej wycieczki hydrologicznej