Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 501374936
e-mail: elbusz@wp.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

Finał XL Olimpiady Geograficznej

W dn. 24-27.IV. odbyły się finały XL Olimpiady Geograficznej w Puławach
Maciej Rzeszutek - uczeń I klasy I LO w Łodzi zajął III miejsce w Polsce,
Damian Stępień - uczeń III klasy VI LO w Kielcach zajął XIX miejsce,
obaj otrzymali tytuł laureata.
Pozostali uczniowie z naszego okręgu otrzymali tytuł finalisty...


 

XL Olimpiada Geograficzna

W dniach 8-9.II.2014 odbyły się zawody okręgowe XL Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie, któremu dziękujemy za wzorowe przygotowanie zawodów i przyjazną atmosferę!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG.

 

Wyniki II etapu XL Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj


WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ UCZNIÓW MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PREZENTACJI PRACY NA ETAPIE OKRĘGOWYM OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do części pisemnej II etapu XL Olimpiady Geograficznej są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej, która będzie niezbędna do zilustrowania wypowiedzi w ustnej części zawodów, będącej syntezą opracowania wykonanego w I (szkolnym) etapie Olimpiady.

1. Na płytę CD i pendrive podpisaną imieniem i nazwiskiem uczniowie nagrywają prezentację zapisaną w formacie ppt (tryb zgodności z programem Microsoft Office PowerPoint 2003 lub starszym). Prezentacja powinna zawierać:
-slajd tytułowy (tytuł pracy z I etapu, autor, szkoła, nauczyciel);
-dowolną liczbę slajdów zawierających ilustracje pochodzące z pracy, które będą stanowiły osnowę wypowiedzi ucznia (wyłącznie fotografie, mapy, wykresy, diagramy, schematy lub innego rodzaju rysunki); dopuszcza się możliwość zestawiania na jednym slajdzie kilku ilustracji pochodzących z pracy (UWAGA na CZAS!!!);

2. Slajdy muszą być ułożone w kolejności zgodnej z planem wypowiedzi;

3. Z wyjątkiem slajdu tytułowego żaden ze slajdów nie może zawierać tekstu pisanego, np. planu wypowiedzi, podsumowania lub wniosków, analizy rysunku, komentarzy, itp. Elementy słowne mogą występować w prezentacji, kiedy są nieodłączną częścią określonej ilustracji, np. tytuł wykresu, mapy, opis osi wykresu czy legenda mapy.

4. Prezentacja nie może zawierać animacji i podkładu dźwiękowego.
Uczniowie mają również obowiązek przygotować wydruk prezentacji w formacie A4 (jeden slajd na jedną kartkę A4).
Płyty CD, pendrive oraz wydruki prezentacji należy przywieźć na część pisemną zawodów II stopnia!
W przypadku nie dotrzymania parametrów technicznych organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia ilustracji.
 

Uwaga! Przewidywany czas prezentacji: - 5 minut.

Powyższe wytyczne w pliku pdf można znaleźć tutaj.


UWAGA, UWAGA, PILNE!

Do dn. 15 stycznia 2014 r. koniecznie należy przesłać ankietę osobową do naszego KO (w formacie A5).
Jej wzór znajduje się
tutaj.

Zawody odbywać się będą w II Liceum Ogólnokształcącym
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 72

Zawody rozpoczynają się o godz. 12.00 w związku z tym prosimy o przybycie do szkoły
w Bełchatowie w sobotę do godz  11.30

 Organizator gwarantuje nocleg (w internacie obok szkoły) z soboty na niedzielę (8/9.II.)
oraz obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie w niedzielę.
Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach drogą mailową
(lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl)
z informacją czy będziecie korzystać z noclegu i posiłków (jakich?)

Organizator zapewnia rezerwację noclegu i wyżywienia dla nauczycieli-opiekunów,
bardzo prosimy o potwierdzenie udziału i informacji z jakich świadczeń chce się korzystać

Koszty udziału uczniów w zawodach olimpijskich pokrywa Organizator,
nauczycielom-opiekunom gwarantuje rezerwację
ale koszty udziału pokrywają nauczyciele sami (stawki internatowe)


Lista uczniów zakwalifikowanych
do zawodów I
I stopnia XL Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2013/2014

 

Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest tutaj.


Harmonogram zawodów II stopnia
XL Olimpiady Geograficznej
Bełchatów - 8-9 lutego 2014 r.

SOBOTA -  8.02.2014 r.

do godz. 1100  – Przyjazd do II LO w Bełchatowie

1145 – 1200        Uroczyste otwarcie zawodów

1200 – 1245      – Zadanie I

1300 – 1345      – Zadanie II

1400 – 1445         – Zadanie III

W czasie pisania testów przez uczniów spotkanie dla Nauczycieli i Opiekunów    

1445 – 1520     – obiad    stołówka Internatu

1520 – 1645     – rozliczanie kosztów przejazdu uczniów
                            (stołówka)

1600 – 1845     – Wycieczka   

1845 – 1930       – kolacja

2000                  – Uroczyste zakończenie zawodów Io XL  O.G.

                          Ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych

                          Ogłoszenie listy zawodników eliminacji ustnych

 

NIEDZIELA -  9.02.2014 r.

  740  820       – śniadanie

  830  930       – zawody ustne –  seria A

1000 – 1200       – zawody ustne –  seria B

1200 – 1230       – II śniadanie

     ok. 1230         – zakończenie zawodów IIo XL  O.G.

           1300         – wyjazd

 


Wyniki zawodów I stopnia XL Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2013/2014

 

Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.

 

Zawody II stopnia odbędą się w dn. 8-9 II.2014 r.
w Bełchatowie w II Liceum Ogólnokształcącym
ul. Czapliniecka 72
Szczegóły odnośnie harmonogramu zawodów, dojazdu,
zakwaterowania i wyżywienia, przekażemy wkrótce.