Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

 

 

 Informacja dla uczestników zawodów finałowych

XXXVI OG - Supraśl 2010
 
Wspólny wyjazd na zawody przewidujemy 8.IV. w dwóch grupach.
I - uczestnicy z województwa łódzkiego - zbiórka na dworcu Łódź Fabryczna, we czwartek 8.IV o godz. 12:15 (przy wejściu na dworzec od strony ul. Kilińskiego). Jedziemy pociągiem do Białegostoku, stamtąd autokarami do Supraśla. Opiekunem grupy jest Elżbieta Buszkiewicz (tel. 501374936)
II - uczestnicy z województwa świętokrzyskiego - zbiórka na dworcu w Kielcach 8.IV. o godz. 13.15. Jedziemy pociągiem do Białegostoku, stamtąd autokarami do Supraśla. Opiekunem grupy jest Ewa Fogelman (tel. 502565759)
 
Powrót z zawodów przewidziany jest 11.IV. do Łodzi o godz. 20.52, do Kielc 22.03
Bardzo proszę uczniów o potwierdzenie udziału we wspólnym wyjeździe u swojego opiekuna.
 

W dniach 27-28.II.2010 odbyły się zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów było I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, któremu pięknie dziękujemy i gratulujemy znakomitej organizacji zawodów!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG po 15-tym marca.

 

Wyniki II etapu XXXVI Olimpiady Geograficznej
i XIX Olimpiady Nautologicznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 


Testy z zawodów II stopnia - część pisemna
(pliki w formacie .pdf - Adobe Acrobat)

Podejście I

 Odpowiedzi - podejście I

Podejście II

Odpowiedzi - podejście II

Podejście III

Odpowiedzi - podejście III

 


Archiwum i wyniki zawodów okręgowych XXXVI Olimpiady Geograficznej
i XIX Olimpiady Nautologicznej

Wyjazd autokaru o godzinie 14:00. Zbiórka o 13:45. Data - piątek (26 lutego 2010).
Miejsce zbiórki - parking przed sklepem TESCO przy zbiegu ulic Narutowicza i Kopcińskiego.

Tutaj znajduje się regulamin części pisemnej zawodów II stopnia.

Zawody pisemne rozpoczną się 27 lutego o godzinie 11:00. Od godziny 10:00 będzie trwała rejestracja uczestników.

Przypominamy wszystkim uczestnikom zamodów o konieczności posiadania ze sobą legitymacji szkolnej oraz podstawowych przyborów szkolnych.


Zawody okręgowe Olimpiady Geograficznej odbędą się 27-28 lutego 2010 w I LO Collegium Gostomianum
w Sandomierzu, ul. Długosza 7
. Rozpoczęcie zawodów zaplanowane jest na godz. 11.00 w sobotę.

Uczeń zobowiązany jest mieć przy sobie legitymację szkolną i podstawowe przybory szkolne (pióro/długopis, ołówek, kilka kolorowych kredek, linijkę, cyrkiel ...)

Uczniowie którzy nie przysłali ankiety osobowej proszeni są o kontakt i potwierdzenie
rezygnacji z udziału w zawodach.

Informacje organizacyjne:

Dla uczestników województwa łódzkiego zarezerwowano dwa noclegi (piątek/sobota i sobota/niedziela)
w Bursie Szkolnej przy ul. Wojska Polskiego 22 w Sandomierzu (blisko dworca PKS).

Dla uczestników z województwa świętokrzyskiego zarezerwowano jeden nocleg (sobota/niedziela)
w tej samej Bursie - powinni oni dojechać w sobotę rano.

Dla uczestników z Łodzi, Koluszek, Łasku, Łowicza, Pabianic, Rawy Maz., Tuszyna i Zduńskiej Woli zorganizowany będzie wspólny wyjazd autokarem z Łodzi, w piątek 26.II, z parkingu przed sklepem TESCO
przy zbiegu ulic Narutowicza i Kopcińskiego, około godz. 14:00 (dokładną godzinę podamy w późniejszym terminie).

Pozostałym uczniom będą zwracane koszty przejazdu
wyłącznie za okazaniem biletów wykupionych w obie strony.

Uczniom zapewniamy wyżywienie począwszy od śniadania w sobotę (na piątkowy wieczór trzeba zabrać kanapki z domu).


Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia zobowiązani są do przesłania do Komitetu Okręgowego ankiety osobowej. Nie nadesłanie ankiety do końca stycznia będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach (TUTAJ znajduje się lista z nazwiskami uczniów, których ankiety już dotarły do KOOG).


Komitet Główny OG przypomina, że zgodnie z regulaminem Olimpiady, każdy zawodnik dopuszczony do II etapu XXXVI Olimpiady Geograficznej zobowiązany jest przesłać do swojego Komitetu Okręgowego ankietę osobową (wg wzoru na str. 19 Regulaminu, wydrukowanej w formacie A5) w terminie do 15 stycznia 2010 roku.

ANKIETA DO POBRANIA TAKŻE TUTAJ FORMAT MS WORD (.doc) 

 
Wyniki I etapu XXXVI Olimpiady Geograficznej
i XIX Olimpiady Nautologicznej

Wyniki  w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 

Tradycyjnie już, ze względu na ograniczone fundusze, Komitet Okręgowy pokrywa koszty udziału w zawodach uczniów. Nauczyciele, których serdecznie zapraszamy, mogą przyjechać na własny koszt.
Zgłoszenia nauczycieli chćących uczestniczyć w zawodach proszę przesłać na adres
elbusz@wp.pl  wraz z informacją kiedy przyjadą i z jakich świadczeń (nocleg, wyżywienie) chcą korzystać. Jest to niezbędne do rezerwacji miejsc.

 

Wyniki  w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj
 

Ruszyła XXXVI edycja Olimpiady Geograficznej
i XIX Olimpiady Nautologicznej 

 

Aktualny harmonogram zawodów:

1. Zawody I stopnia

    wrzesień 2009 r. - rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu,

    do 5 października 2009 r. - przesłanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych listy uczniów
        zgłaszających się do udziału w Olimpiadzie,

    do 9 listopada 2009 r. - wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie
        ich nauczycielom,

    do 15 listopada  2009 r. - przesłanie do Komitetów Okręgowych prac I etapu.


2. Zawody II stopnia - okręgowe

    do 3 grudnia 2009 r. - Komitety Okręgowe informują szkoły o wynikach zawodów I stopnia,
        zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o ich miejscu i terminie, 

    do 7 grudnia 2009 r. - mogą być składane do Komitetów Okręgowych ewentualne odwołania
        od decyzji o dopuszczeniu do zawodów II stopnia,

    do 12 grudnia 2009 r. - Komitety Okręgowe przekazują Komitetowi Głównemu ostateczną listę
        zawodników zakwalifikowanych do II etapu,

    27-28 lutego 2010 r. - zawody II stopnia.


3. Zawody III stopnia - finałowe

    do 15 marca 2010 r. - Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia,
        kwalifikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej oraz ogłasza na stronie
        internetowej 
www.ogin.edu.pl
oficjalne wyniki zawodów II stopnia (z punktacją) i listę uczniów
        dopuszczonych do zawodów III stopnia, 

    do 20 marca 2010 r. - mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji 
        o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (na piśmie, z uzasadnieniem, za pośrednictwem szkoły).
        Decyduje data stempla pocztowego. 

    9-11 kwietnia 2010 r. - zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady
        Nautologicznej w Supraślu. 


Informator o Olimpiadzie 

Pełny informator w wersji elektronicznej do pobrania tutaj