Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

 

 W dniach 12-13.II.2011 odbyły się zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim, któremu pięknie dziękujemy za sprawne przeprowadzenie zawodów i przyjazną atmosferę!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG po 15-tym marca.

 

Wyniki II etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 Zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Geograficznej

...odbędą się w dn.12-13.II.2011 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Majowej 1/13. Eliminacje pisemne rozpoczną się w sobotę o godz. 11.00. Na godzinę 10.00 przygotowane będzie śniadanie dla przyjeżdżających zawodników. Dla młodzieży z Łodzi i okolic (tzn. Koluszek, Łasku, Łowicza, Zduńskiej Woli) zorganizowany jest wspólny wyjazd autokarem w sobotę (12.II.) o godz. 8.00 z parkingu u zbiegu ulic Narutowicza i Kopcińskiego (obok Tesco).

Proszę o potwierdzenie (e-mailem) udziału we wspólnym wyjeździe; dla nauczycieli-opiekunów też będzie miejsce w autokarze. Dla uczestników, którzy nie mają możliwości przyjazdu w sobotę rano, jest możliwość rezerwacji noclegu z piątku na sobotę - w takim przypadku proszę o wiadomość drogą e-mailową dla ilu osób rezerwować mamy noclegi.

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej zapewnia uczniom wyżywienie (sobota i niedziela), nocleg i zwrot kosztów przejazdu (za okazaniem biletu). Nauczycielom-opiekunom zawodników rezerwujemy nocleg i wyżywienie ale ich koszty pokrywają samodzielnie - bardzo proszę o zgłoszenie (drogą e-mailową) przez nauczycieli chęci udziału w zawodach w celu dokonania rezerwacji.

15.I. minął termin nadsyłania ankiet osobowych uczniów, nie wszystkie ankiety dotarły do KOOG - proszę o pilne uzupełnienie tego braku.

Przypominam o przygotowaniu ilustracji do prezentacji ustnej.

Ostateczne wyniki I etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej
Ostateczne wyniki  w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 

 

UWAGA - kilka ważnych informacji

1. Szkołom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji KOOG. Odwołania można przesyłać do 2.I.2011.
2. 7 stycznia zostanie ogłoszona na stronie internetowej ostateczna lista uczniów dopuszczonych do zawodów II stopnia XXXVII OG (po rozpatrzeniu i uwzględnieniu ewentualnych odwołań).
3. Zawodnicy dopuszczeni do zawodów pisemnych II stopnia przesyłają do Komitetu Okręgowego ankietę osobową do 15.I.2011. Wzór ankiety będzie umieszczony na stronie internetowej KGOG.
4. Zawody okręgowe odbędą się 12-13.II.2011 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegóły organizacyjne będą podane w terminie późniejszym.
5. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do części pisemnej II etapu Olimpiady Geograficznej są zobowiązani do przygotowania materiałów graficznych, które będą niezbędne do zilustrowania wypowiedzi w ustnej części zawodów, będącej syntezą opracowania wykonanego w I etapie Olimpiady. Na płytę CD-R uczniowie nagrywają 6 ilustracji: tytuł pracy, autor, szkoła, nauczyciel, oraz 5 wybranych, pojedynczych ilustracji pochodzących z pracy, które będą stanowiły osnowę wypowiedzi ucznia (wyłącznie fotografii, map, wykresów, diagramów, schematów lub innego rodzaju rysunków). Ilustracje muszą być nagrane w kolejności wypowiedzi, umieszczone w prezentacji w formie ppt. bez animacji i podkładu muzycznego. Uczniowie mają obowiązek również przygotować wydruk ilustracji w formacie A4. Płyty z zapisanymi ilustracjami oraz wydruki należy przywieźć ze sobą na zawody okręgowe!
 

Uchwała Prezydium KG OG nr 1 z 15 XII 2010 r.

Prezydium Komitetu Głównego podjeło uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okregowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub wiecej. 

UWAGA!

Karta oceny ucznia jest już do pobrania tutaj!

Karta Oceny Ucznia - 5 października 2010
Informujemy, że Karta Oceny Ucznia zostanie umieszczona na stronie internetowej Olimpiady Geograficznej do dnia 31 października br.

Formularz zgłoszeniowy - etap szkolny - XXXVII OG 14 września 2010

 Udostępniamy formularz zgłoszeniowy etapu szkolnego XXXVII OG.
Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać formularz wyłącznie w wersji elektronicznej na
adres e-mail Sekretarza Komitetu Okręgowego

do dnia 20 października br.  

Terminarz zawodów

Zawody I stopnia
- do 30 września 2010 r. - przesłanie przez szkoły do Komitetu Okręgowego listy uczniów zgłaszających się do XXXVII Olimpiady Geograficznej,
- do 29 października 2010 r. - wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym,
- do 15 listopada 2010 r. - ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz przesłanie do Komitetu Okręgowego prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.


Zawody II stopnia - okręgowe
- początek stycznia 2011 r. - Komitety Okręgowe, po wcześniej weryfikacji oceny prac uczniów, publikują ostateczną listę osób zakwalifikowanych do części pisemnej zawodów II stopnia, 
- 12 lutego 2011 r. - część pisemna zawodów II stopnia,
- 13 lutego 2011 r. - część ustna zawodów II stopnia.


Zawody III stopnia - finałowe
- do 15 marca 2011 r. - Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia,
- 14-17 kwietnia 2011 r. - zawody finałowe XXXVII Olimpiady Geograficznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące XXXVII Olimpiady Geograficznej - 11 września 2010

Informuję, że Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało wybrane na organizatora Olimpiady Geograficznej w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 na podstawie ogłoszonego przez MEN konkursu na organizację Olimpiad przedmiotowych w latach 2010-2013.

Niestety do dnia dzisiejszego Ministerstwo nie podpisało umowy na organizację Olimpiady. O fakcie podpisania umowy, co ma nastąpić w najbliższych dniach, natychmiast Państwa poinformuję.

Utrzymane zostają podane w czerwcu br. tematy prac:
   Temat A: Wybrana droga publiczna w gminie X
   Temat B: Charakterystyka jednostki fizycznogeograficznej
   Temat C: Projekt trasy geoturystycznej

Szczegóły dotyczące tematów dostępne są tutaj. Kryteria oceny prac zostaną opublikowane wkrótce.
Prosimy o zapoznanie się z wskazaniami do wykonywania prac I etapu.

Zasady i harmonogram przeprowadzania I etapu (etap szkolny) oraz II etapu (etap okręgowy) XXXVII Olimpiady Geograficznej można znaleźć w informacji organizacyjnej I i II etapu, do szczegółowego zapoznania się z którą serdecznie zachęcam.

 

W dniach 12-13.II.2011 odbyły się zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim, któremu pięknie dziękujemy za sprawne przeprowadzenie zawodów i przyjazną atmosferę!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG po 15-tym marca.

 

Wyniki II etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj