Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

XXXVIII Olimpiada Geograficzna

W dniach 11-12.II.2012 odbyły się zawody okręgowe XXXVIII Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, któremu dziękujemy za wspaniałą oranizację i przyjazną atmosferę!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG po 10-tym marca.

 

Wyniki II etapu XXXVIII Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 

UWAGA, UWAGA !!!

Ze względu na zbyt wysokie koszty wynajmu autokaru, nie będziemy organizować wspólnego wyjazdu na zawody do Kielc!
Uczestnicy sami muszą dotrzeć na miejsce zawodów. Bardzo prosimy aby uczestnicy którzy nie mają możliwości (nie ma połączeń komunikacji zbiorowej) przyjachać w sobotę rano i muszą przyjechać w piątek wieczorem przesłali jak najszybciej taką informację na adres e-mailowy KOOG (lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl) w celu dokonania rezerwacji noclegu z piątku na sobotę.

Zawody II stopnia odbędą się w ZSP w Kielcach. Rozpoczynają się w sobotę 11.II.2012 o godz. 11.00
Bardzo proszę o informację jak planuje przyjazd młodzież z Bełchatowa, Sieradza, Wielunia czy przyjadą w sobotę rano? Czy potrzebują noclegu z piatku na sobotę?
Uczniom gwarantujemy posiłki od soboty rano (w piatek nie przewidujemy kolacji), noclegi oraz zwrot kosztów podróży na podstawie biletów.
Zapraszamy nauczycieli-opiekunów, ale niestety koszty pobytu pokrywają sami, proszę o zgłoszenie udziału aby dokonać rezerwacji (ilość noclegów i posiłków), dla nauczycieli grupy "łódzkiej" zapewniamy miejsce w autokarze.

 

Prosimy aby uczniowie przywieźli swoje prezentacje na pendrivach a nie na płytach CD.

 

 Przypominamy o obowiązku przysłania ankiety osobowej
(jest do pobrania na stronie KGOG).


Informator Olimpiady Geograficznej - Edycje XXXVII-XXXIX

Tematy prac I etapu:

Terminarz zawodów

Zawody I stopnia
- do 30 września 2011 r. - przesłanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
- do 28 października 2010 r. - wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym,
- do 15 listopada 2010 r. - ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (decyduje data wypłynięcia pracy do Komitetu).


Zawody II stopnia - okręgowe
- do 20 grudnia - Komitety Okręgowe ogłaszają na swojej stronie internetowej lub stronie Komitetu Głównego listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej zawodów okręgowych,
- do 2 stycznia 2012 r. - uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych (na piśmie, za pośrednictwem szkoły), decyduje data wpłynięcia pisma do Komitetu Okręgowego,
- do 5 stycznia 2012 r. - Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób,
- do 15 stycznia 2012 r. - uczniowie dopuszczeni do części pisemnej zawodów okręgowych przesyłają do Komitetów Okręgowych ankiety osobowe,
- do 10 lutego 2012 r. - uczniowie przygotowują prezentacje dotyczące pracy I etapu,
- 11 lutego 2011 r. - część pisemna zawodów II stopnia,
- 12 lutego 2011 r. - część ustna zawodów II stopnia.


Zawody III stopnia - finałowe
- do 15 marca 2012 r. - Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia oraz zawiadamia o miejscu i terminie zawodów III stopnia,
- 19-22 kwietnia 2012 r. - zawody finałowe XXXVIII Olimpiady Geograficznej w Siedlcach.