Pozostali: Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski, Edmund Tomaszewski, Zygmunt Maksymiuk, Malwina Kozek
 

Adam Bartnik, dr

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3726-5427

publikacje 

 

 

 
 
 
Data ur. 1967, mgr 1994, dr 2003 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ
Autor/współautor: 4 książki i ponad 70 publikacji
Członek: Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Okręgowego Jury Olimpiady Geograficznej, Towarzystwa Miłośników Mineralogii przy UŁ
Nr pokoju: 203
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88
Telefon służbowy: +48 42 6655945
e-mail: adam.bartnik@geo.uni.lodz.pl
Godziny konsultacji:
piątki 11:00-11:45 (do końca kwietnia 2023) oraz wtorki 13:00-13:45 (w maju i czerwcu 2023)
Zainteresowania naukowo-badawcze: hydrologia, gospodarka wodna, zastosowanie technik komputerowych w geografii fizycznej, hydroinformatyka, obieg wody w strefie zurbanizowanej i podmiejskiej, zasoby wodne Polski i Świata, zmienność czasowa i przestrzenna odpływu rzecznego, ekstremalne zjawiska hydrologiczne (susze i powodzie), modelowanie odpływu, historyczne przemiany obiegu wody w Łodzi i regionie.
Inne zainteresowania: mineralogia, podróże, historia Łodzi i regionu.