Pozostali: Paweł Jokiel,  Adam Bartnik,  Przemysław Tomalski,  Edmund Tomaszewski, Zygmunt Maksymiuk
 

Beata Stanisławczyk, mgr

publikacje 

 

 

Data ur. 1987, mgr 2011 – doktorantka; pracownik naukowo-techniczny w Pracowni Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ.
Autorka/współautorka: 4 publikacji naukowych
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88.
Nr pokoju: 202
Telefon służbowy: +48 42 6655940
e-mail: hydro@geo.uni.lodz.pl; b.stanislawczyk@o2.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek - zamknięte
         wtorek, piątek 900-1400
         środa, czwartek 1000-1500

Zainteresowania naukowo-badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, reżim rzeczny, wieloletnia i sezonowa zmienność odpływu rzecznego w Polsce, ekstremalne zjawiska hydrologiczne (powodzie i susze).

Inne zainteresowania: sport, muzyka rockowa.