Pozostali: Paweł Jokiel,  Adam Bartnik,  Przemysław Tomalski,  Zygmunt Maksymiuk, Beata Stanisławczyk, Malwina Kozek
 

dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. nadzw. UŁ

publikacje 

 

 

Data ur. 1968, mgr 1992, dr 2000, dr hab. 2013; profesor w Pracowni Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych UŁ 
Autor/współautor: 3 książek i 50 publikacji naukowych
Członek: Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (sekretarz), Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88.
Nr pokoju: 209
Telefon służbowy: +48 42 6655943
e-mail: edtom@uni.lodz.pl 
Godziny konsultacji: urlop
Zainteresowania badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, hydrologia dynamiczna, modelowanie procesów hydrologicznych, odpływ podziemny,
 niżówki rzeczne, odpływy niskie, ekstrema hydrologiczne, ocena zasobów wodnych, bilans wodny i jego struktura, reżim rzeczny, wieloletnia i sezonowa zmienność elementów cyklu hydrologicznego. 
Inne zainteresowania: muzyka poważna i rozrywkowa, turystyka górska.