Drukuj stronę

Przedmiot: Geografia wody i problemów wodnych

Prowadzący: dr Adam Bartnik, dr Edmund Tomaszewski

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: III rok semestr zimowy
Wykład: 30 godzin 
Forma zaliczenia: praca
Punkty ECTS: 4

Założenia i cele

Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami występowania wody na świecie. Określenie specyfiki funkcjonowania systemów hydrologicznych w środowisku geograficznym na obszarach dotkniętych deficytem lub nadwyżkami wody. Przedstawienie roli obiektów wodnych (rzeki, jeziora, bagna itp.) w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Tematyka zajęć:

• Problematyka występowania wody na świecie.
• Fizycznogeograficzne i turystyczne uwarunkowania rozwoju „wodnych” regionów.
• Wędrówki z biegiem wielkich rzek (Amazonka, Missisipi, Nil, Wołga, Dunaj, Ren).
• Geografia zasobów wodnych wybranych wysp Pacyfiku (Galapagos, Thaiti, Hawaje, Wyspa Wielkanocna).
• Obiekty hydrograficzne w najsłynniejszych miejscach świata.

 

Literatura:

Czaya E.

Rzeki kuli ziemskiej.

PWN, 1987

Głodek J.

Jeziora zaporowe świata.

PWN, Warszawa, 1985

 

Hunter Travel Guides Adventure Guide to Ecuador & the Galapagos Islands.

Hunter Publishing, 2003

 

Seria: Podróże Marzeń. Biblioteka Gazety Wyborczej. Agora
m.in.: Nowa Zelandia, Islandia, Indie, Parki Narodowe USA.