Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia kontynentalna

Prowadzący: dr P. Tomalski

Kierunek: geomonitoring
Studia licencjackie stacjonarne: I rok semestr letni
Ćwiczenia: 26 godzin 
Forma zaliczenia: prace kontrolne i kolokwium

 

Tematyka ćwiczeń:

Ćw. 1. Informacje wstępne i jednostki bilansowe w hydrologii
A – MONITORING OBIEKTÓW HYDROGRAFICZNYCH
A1 – Wody powierzchniowe
Ćw. 2. Cieki i jeziora
Ćw. 3 Praca kontrolna i test
A2 – Wody podziemne i ich przejawy na powierzchni terenu
Ćw. 4. Zbiorniki wód podziemnych, źródła i obszary podmokłe
Ćw. 5. Praca kontrolna i test
B – MONITORING ZJAWISK I PROCESÓW HYDROLOGICZNYCH
B1 – Opad i odpływ
Ćw. 6. Przepływ rzeczny, opad atmosferyczny, mairy odpływu
Ćw. 7. Praca kontrolna i test
B2 – Parowanie, retencja, bilans wodny
Ćw. 8. Parowanie, retencja i bilans wodny
Ćw. 9. Praca kontrolna i test

Literatura:
Chełmicki W. – Degradacja i ochrona wód. Część pierwsza – jakość.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. – Hydrologia Ogólna
Byczkowski A. – Hydrologia
Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E. – Podstawy hydrometeorologii
Pazdro Z. – Hydrogeologia ogólna.
Pociask-Karteczka J – Zlewnia. Właściwości i procesy
Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H. – Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych