Zakład Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Wydziału Nauk Geograficznych

zaprasza na dwuletnie studia magisterskie
na specjalności

Monitoring i Kształtowanie
Środowiska


Specjalizacja przygotowuje absolwentów do pracy w systemie instytucji i służb, powołanych do monitorowania i kontrolowania środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju oraz tak zwanego zarządzania ochroną środowiska.  Studenci poznają prawa i prawidłowości działające w obrębie różnych składników środowiska – atmosfery, hydrosfery i litosfery – uczą się technik monitorowania i metod oceny ich stanu i dynamiki, zdobywają umiejętności opracowywania danych z monitoringu oraz poznają zasady ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Jednostki prowadzące specjalność:

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

specjalizacja  Monitoring i kształtowanie środowiska - siatka godzin

MP - Moduł podstawowy        MW - Moduł do wyboru        
MS - Moduł specjalnościowy    MT - Moduł terenowy

 Program studiów w pliku .pdf