Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

6 maja 2021

 

WYNIKI ZAWODÓW FINAŁOWYCH XLVII OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

     Tegoroczne zawody finałowe Olimpiady Geograficznej z uwagi na panującą w Polsce sytuację epidemiczną zostały przeprowadzone w zmienionej formie. Uczestnicy przystąpili do testu pisemnego obejmującego trzy zestawy zadań (trzy podejścia), na rozwiązanie których przeznaczono 150 minut. Zawody odbyły się w 14 miastach Polski jednocześnie, w dniu 17 kwietnia, wzięło w nich udział 122 uczniów.

     Wszyscy uczestnicy spisali się bardzo dobrze zdobywając tytuły finalistów, a najlepsi - laureatów! Bardzo cieszy nas sukces uczniów z okręgu łódzkiego: Michał Mielczarek, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi zdobył tytuł Laureata, a Robert Wójtowicz z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie i Kamil Gliszczyński z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli tytuły Finalistów.

     Zwycięzcą XLVII Olimpiady Geograficznej okazał się Kajetan Rożej (Uniwersyteckie LO w Toruniu), drugie miejsce zajął Piotr Zatwarnicki (Publiczne LO Nr III w Opolu), a na trzeciej lokacie uplasował się Artur Bugla (I LO w Rybniku).

     Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!

  
     Informacje z wynikami oraz zadaniami, z którymi zmierzyli się zawodnicy tegorocznych finałów dostępne są na stronie http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl

     Finaliści i Laureaci Olimpiady Geograficznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii.

     Finaliści i Laureaci Olimpiady decyzją senatów wyższych uczelni mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

     Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi


21 marca 2021

ZAWODY OKRĘGOWE XLVII OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

     W dniu 06.02.2021 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się zawody okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej. W wydarzeniu wzięło udział 69 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Łodzi (11 szkół) i województwa łódzkiego (15 szkół z: Koluszek, Kutna, Łasku, Bełchatowa, Łowicza, Wielunia, Skierniewic, Opoczna, Rawy Mazowieckiej, Kleszczowa, Tomaszowa Mazowieckiego oraz Sieradza). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zawody miały nieco zmienioną formę – przeprowadzona została tylko część pisemna z zachowaniem wszelkich sanitarnych środków ostrożności. Uczniowie rozpoczęli pisanie testu o godz. 12:00 i rozwiązywali go przez 150 min. Test składał się z trzech podejść – części fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz kartograficznej i obliczeniowej. Prace 21 najlepszych uczniów podlegały weryfikacji przez Komitet Główny w celu wytypowania najlepszych osób na zawody finałowe OG. W tegorocznej edycji szczebla okręgowego zwyciężył Michał Mielczarek (103 pkt.) – uczeń XXI LO w Łodzi, drugie miejsce zajął Robert Wójtowicz (97,5 pkt.) z I LO w Bełchatowie, a trzecie – Kamil Gliszczyński (88 pkt.) z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. To właśnie Ci uczniowie będą reprezentować okręg łódzki w zawodach ogólnopolskich.
Wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach okręgowych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do zawodów składamy również wszystkim nauczycielom!
Trzymamy kciuki za reprezentację okręgu łódzkiego na zawodach finałowych. Powodzenia!

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi

 

Fotografie z zawodów (aut. P. Czubla):


6 lutego 2021

Wyniki II etapu zawodów okręgowych
XLVII Olimpiady Geograficznej

Lista uczniów podlegających kwalifikacji do zawodów ogólnopolskich III stopnia


Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest tutaj

 

Wyniki pozostałych uczniów
w kolejności przydzielonego numeru kodowego

Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest tutaj


 1 lutego 2021

Szanowni Państwo,
Dużymi krokami zbliża się II etap zawodów okręgowych Olimpiady Geograficznej, dlatego też chcielibyśmy przekazać Państwu kilka ważnych informacji organizacyjnych. Zawody II stopnia odbędą się 6 lutego (sobota) na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Auli im. prof. S. Liszewskiego (wejście od ul. Kopcińskiego 31).
Zawody będą miały nieco zmienioną formę – trwają tylko jeden dzień (06.02) i przeprowadzona zostanie tylko część pisemna (bez ustnej). Uczniowie będą pisali test składający się z 3 podejść. Każdy uczestnik otrzyma wszystkie trzy części testu na raz i będzie je rozwiązywał przez 2,5 godz. (150 minut) bez przerwy. Możliwe będzie oczywiście korzystanie z toalety (uczeń się zgłasza poprzez podniesie ręki i wychodzi z sali z jednym z członków jury).
Każdy uczestnik zawodów pisemnych MUSI mieć ze sobą:

    - Długopis
    - Linijkę
    - Ołówek
    - Gumkę
    - Lupę (dotyczy przede wszystkim uczniów, którzy mają wady wzroku)

Prosimy również pamiętać o konieczności posiadania legitymacji szkolnej!
Informujemy, że NIE będzie dodatkowych przyborów przygotowanych przez Komitet Okręgowy, dlatego też prosimy, aby każdy uczeń był wyposażony w swój zestaw. Proponujemy również zabranie zapasowego długopisu i ołówka.

Rejestracja uczestników zawodów rozpocznie się o godz. 10:30. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, jesteśmy zmuszeni do pewnych zmian organizacyjnych, dlatego też samo przygotowanie się, wylegitymowanie uczestników, zajęcie miejsc przez każdego może potrwać znacznie dłużej niż w latach poprzednich. Zawody pisemne rozpoczną się dokładnie o godz. 12:00.

Zawody zostaną zorganizowane z zachowaniem wszelkich sanitarnych środków ostrożności. Prosimy pamiętać, aby każdy uczeń przyszedł na zawody w maseczce. Wejście będzie możliwe tylko od ulicy Kopcińskiego 31 (brama główna). Po wejściu do budynku będą widoczne strzałki, kierujące uczestników do auli, w której odbędą się zawody. Przed wejściem do auli, uczestnicy wylosują numer stolika i zostaną odnotowani na liście. Możliwe, że przed wejściem na aulę utworzy się kolejka, dlatego uprzejmie prosimy, aby uczestnicy zachowali co najmniej 1,5-metrowe odstępy między sobą. Uczestnicy wchodzą na aulę w kurtkach (szatnia będzie niedostępna), dezynfekują ręce i siadają na swoim miejscu. Kurtki należy położyć na miejscu obok. Każdy uczestnik po zajęciu swojego miejsca proszony jest o naszykowanie legitymacji szkolnej. Sekretarz KO będzie legitymował i ewentualnie rozliczał z dojazdów już po zajęciu miejsc. Uczniowie następnie wylosują swój numer kodowy. O godz. 12:00 Przewodniczący jury odczyta Regulamin a następnie zostaną rozdane testy i rozpocznie się pisanie.

Bardzo przepraszamy, ale osoby towarzyszące (rodzice, nauczyciele) nie wchodzą z uczniami.
Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie Komitetu Okręgowego w Łodzi. Komitet Główny zamieści na swojej stronie również klucz odpowiedzi.
Informujemy również, że w tym roku nie ma przewidzianego wyżywienia ani noclegów dla uczestników Olimpiady. Każdy uczeń może wnieść na salę swoją butelkę napoju.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej.
W bieżącym tygodniu mogą pojawić się jeszcze dodatkowe komunikaty w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i prawną – prześlemy je niezwłocznie.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia!

                     Pozdrawiamy serdecznie,
                     Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi


 9 grudnia 2020

Niniejszym uprzejmie informujemy, że próg dopuszczający
do zawodów pisemnych II etapu
został ustalony przez Komisję Główną na 75 punktów.


 6 grudnia 2020

 Wyniki zawodów I stopnia
XLVII Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2020/2021Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.


21 listopada 2020

I etap XLVII Olimpiady Geograficznej już za nami!
Do Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Łodzi
przesłano prace 72 uczniów z województwa łódzkiego.
Największą popularnością cieszył się temat D – 43 uczniów
przedstawiło propozycje jednodniowej wycieczki krajoznawczej.
Charakterystyki fizycznogeograficznej zbiornika wodnego (temat C)
podjęło się 12 uczniów.
Z bardzo aktualnym tematem, jakim są geograficzne uwarunkowania
stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym
województwie lub powiecie (temat A), zmierzyło się 9 osób.
Natomiast temat B
Uwarunkowania, skutki oraz koszty chaosu
przestrzennego w gminie X, był przedmiotem badań 8 uczniów.
Wszystkim uczniom i ich opiekunom, którzy podjęli w tym wyjątkowym
czasie trud przeprowadzenia badań terenowych i przygotowania pracy
Olimpijskiej serdecznie gratulujemy!

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi.
P.S. Kolejne informacje po Mikołajkach.
Zapraszamy!


6 listopada 2020

Przypominamy o przesyłaniu do 15 listopada
(w formie papierowej i elektronicznej lub tylko elektronicznej)

prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz
z Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I stopnia
oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

 

W związku z możliwością przesyłania prac wyłącznie
w formie elektronicznej, wszystkich którzy planują
skorzystać z tej opcji, prosimy o przesyłanie prac
na adres e-mail: olimpiada.geo.lodz@geo.uni.lodz.pl
Do pojedynczej wiadomości suma załączników
nie może być większa od 25MB.
Jeśli pojedynczy plik przekracza tę wartość należy go spakować
przy pomocy archiwum zip (7-zip - darmowe oprogramowanie)
dzieląc go na woluminy mniejsze od wartości granicznej
i przysłać w oddzielnych wiadomościach.

Wytyczne dotyczące przesyłanych prac wyłącznie w formie elektronicznej

  - W protokole I etapu, w kolumnie L, należy przy nazwisku ucznia wskazać,
    że praca jest przekazywana wyłącznie w wersji elektronicznej.

  - Każda praca musi być zapisana w jednym pliku (tj. główna treść pracy
    wraz z załącznikami) w formacie .pdf i opisana w następujący sposób:
    Temat_Miasto_NrSzkoły_Nawisko_Imię
,
    np.: A_Warszawa_XXVLO_Kowalski_Jan

  - Do każdej pracy należy dołączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie
    danych osobowych
zapisany w formacie .pdf i opisany w następujący
    sposób: Temat_Miasto_NrSzkoły_Nawisko_Imię_Zgoda,
    np.: A_Warszawa_XXVLO_Kowalski_Jan_Zgoda

  - Do każdej pracy należy dołączyć skan podpisanej karty oceny pracy
    zapisany w formacie .pdf i opisany w następujący sposób:
    Temat_Miasto_NrSzkoły_Nawisko_Imię_KOP
,
    np.: A_Warszawa_XXVLO_Kowalski_Jan_KOP

 

Potrzebne formularze – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
protokół I etapu oraz karty oceny prac można znaleźć na stronie

OG 2020/2021
.
Pozostaje również możliwość dostarczania prac w formie tradycyjnej.
Prosimy pamiętać o dołączeniu płyty z pracą w formacie .pdf