13 marca 2023

 

Zawody okręgowe XLIX Olimpiady Geograficznej

W sobotę 4.02.2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Auli im. Prof. S. Liszewskiego odbyły się zawody pisemne II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej. W wydarzeniu wzięło udział 62 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Łodzi (11 szkół) i województwa łódzkiego (12 szkół z: Radomska, Bełchatowa, Kleszczowa, Wielunia, Rawy Mazowieckiej, Łowicza, Opoczna i Koluszek). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 2. Zawody pisemne rozpoczęły się w całej Polsce o godz. 11:00. Składały się one z trzech podejść. Uczniowie mieli 45 min. na rozwiązanie każdego z nich. Testy zostały sprawdzone przez 8-osobowe jury, które po ustaleniu progu punktowego (75,5 pkt.) dopuściło do zawodów ustnych 15 uczniów.

W niedzielę (5.02) odbyły się zawody ustne. Uczniowie w pierwszej kolejności rozwiązali Quiz wiedzy składający się z 20 pytań, a następnie przystąpili do odpowiedzi ustnej. Każdy uczestnik miał 15 min na przygotowanie się do 5 minutowej wypowiedzi na temat walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych) wylosowanego regionu oraz uwarunkowań sprzyjającym rozwojowi turystyki. Wypowiedzi uczniów oceniane były przez 4-osobowe jury.

W tegorocznej edycji szczebla okręgowego zwyciężył Nikodem Doroba - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, drugie miejsce zajął Aleksander Gloc z I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, a trzecie – Filip Krawczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Pozostali uczestnicy również spisali się na medal i uzyskali wysokie wyniki.

Po weryfikacji prac przez Komitet Główny już wiemy, że okręg łódzki na zawodach finałowych reprezentować będzie 10 uczniów:
Nikodem Doroba z I LO w Łodzi z wynikiem 137,5 pkt.,
Aleksander Gloc z I LO w Radomsku (132,5 pkt.),
Filip Krawczyk z I LO w Łodzi (123,5 pkt.),
Karol Kurzynoga z I LO w Łodzi (123,5 pkt.),
Martyna Mielus z I LO w Bełchatowie (119 pkt.),
Witold Tadeuszak z I LO w Łodzi (119 pkt.),
Witold Jędrzejczak z LO w Kleszczowie (114,5 pkt.),
Piotr Kotynia z I LO w Łodzi (113,5 pkt.),
Aleksander Kosiewicz z XII LO w Łodzi (113,5 pkt.) oraz
Jakub Przybyłek z I LO w Łodzi (110,5 pkt.).
Wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w przygotowania uczniów kierujemy również do wszystkich nauczycieli!


Uczestnikom zawodów finałowych życzymy POWODZENIA!
Wyniki weryfikacji prac zawodów II etapu dostępne są na stronie:
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/2023/03/11/wyniki-weryfikacji-prac-zawodow-ii-etapu-4-2/#more-55824

Kilka fotografii:

 

 


4 lutego 2023

Wyniki II etapu zawodów okręgowych
XLIX Olimpiady Geograficznej
(część pisemna)

Lista zawodników zakwalifikowanych do części ustnej zawodów okręgowych w kolejności alfabetycznej


Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

 

Wyniki części pisemnej XLIX Olimpiady Geograficznej w okręgu Łódzkim wg numerów kodowych

Powyższa lista w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest tutaj

Próg dopuszczający do zawodów ustnych wynosi 75,5 pkt


 30 stycznia 2023

W sobotę (04.02) na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się zawody okręgowe XLIX Olimpiady Geograficznej. Wszystkich uczestników zapraszamy do Auli im. prof. Stanisława Liszewskiego (wejście od ul. Kopcińskiego 31).
Zawody pisemne będą składały się z 3 podejść. Czas przeznaczony na rozwiązanie każdego z nich to 45 min. Podejścia będą rozdzielone przerwami.

Każdy uczestnik zawodów pisemnych MUSI mieć ze sobą:
     • długopis lub pióro (2 sztuki!),
     • ołówek,
     • linijkę,
     • gumkę,
     • kątomierz,
     • lupę.

Prosimy również pamiętać o konieczności posiadania legitymacji szkolnej oraz w przypadku osób z dysleksją odpowiedniego zaświadczenia/opinii.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:45. Na godz. 10:30 planowane jest oficjalne otwarcie zawodów okręgowych, a o godz. 11:00 Przewodniczący jury odczyta Regulamin a następnie zostaną rozdane testy i rozpocznie się pisanie podejścia pierwszego.

Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy w tym czasie na wykład dr Marii Kucharskiej oraz mgr Jadwigi Kop „Od geografii rozumowej do e-podręcznika. Ewolucja szkolnych podręczników geografii.” oraz zwiedzanie wystawy z Autorkami.

Po wykładzie nauczyciele będę mieli możliwość zakupienia obiadu w naszym wydziałowym GeoBistro.

Po napisaniu testów (około godz. 14:00), wszystkich uczniów zapraszamy na obiad do GeoBistro (godzina 14:00 jest zaplanowaną godziną zakończenia zawodów, jednak jeżeli ktoś skończy pisanie testu wcześniej, prosimy udać się na obiad od razu, aby zapobiec tworzeniu się zbędnych tłumów).

Wyniki zawodów pisemnych zostaną opublikowane na stronie Komitetu Okręgowego w Łodzi w sobotę (4.02) w godzinach wieczornych (około godz. 20:00).

Rozwiązania testów zostaną opublikowane na stronie Komitetu Głównego.

Uczniów zakwalifikowanych do zawodów ustnych zapraszamy w niedzielę (5.02) na Wydział Nauk Geograficznych na godz. 9:15 do Auli 13/14N (wejście od ul. Narutowicza 88).

 

PROGRAM ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLIX OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

4.02.2023 r. (sobota)

Zbiórka uczestników wraz z opiekunami na Wydziale Nauk Geograficznych
(Collegium Geographicum, parter, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź)

945-1030 – Rejestracja uczestników zawodów okręgowych XLIX OG i losowanie numerów
          startowych (Aula im. Prof. Stanisława Liszewskiego, ul. Kopcińskiego 31)

1030-1100 – Oficjalne otwarcie zawodów okręgowych XLIX OG
          (Aula im. Prof. Stanisława Liszewskiego)

1100-1400 – Uczniowie: zawody pisemne XLIX OG (Aula im. Prof. Stanisława Liszewskiego)

1100- 1300 – Nauczyciele:
           dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga Kop „Od geografii rozumowej do e-podręcznika.”
           Ewolucja szkolnych podręczników geografii. Wykład - wprowadzenie do wystawy
           podręczników i zwiedzanie wystawy z Autorkami. (sala 121K)

1300-1400 – Nauczyciele: możliwość zakupienia obiadu w GeoBistro

1400-1500 – Uczniowie: Obiad w GeoBistro

Wyniki zawodów zostaną opublikowane w sobotę (4.02) w godzinach wieczornych
na stronie Komitetu Okręgowego OG w Łodzi.

! Obowiązkowa szatnia (ul. Kopińskiego 31, przy wejściu do budynku)

 

5.02.2023 r. (niedziela)

Zbiórka uczestników wraz z opiekunami na Wydziale Nauk Geograficznych
(Aula 13/14N, parter, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź)

915-920 – Zajmowanie miejsc przez uczestników części ustnej zawodów okręgowych XLIX OG
           (Aula 13/14N, parter, ul. Narutowicza 88)

920-925 – Zajmowanie miejsc przez publiczność części ustnej zawodów okręgowych XLIX OG
           (Aula 13/14N)

930-1000 – Ustna część zawodów okręgowych XLIX OG – część A Quiz Geograficzny
           (Aula 13/14N)

1030-1230 – Ustna część zawodów okręgowych XLIX OG – część B Odpowiedź ustna
           (Aula 13/14N)

1300-1330 – Zakończenie zawodów okręgowych XLIX OG (Aula 13/14N)

 

! Obowiązkowa szatnia (ul. Narutowicza 88, parter, obok Auli 19N)


27 grudnia 2022

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów pisemnych
XLIX Olimpiady Geograficznej


Lista w formacie pdf dostępna jest tutaj.


 10 grudnia 2022

 Wyniki zawodów I stopnia
XLIX Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2022/2023


Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że próg dopuszczający
do zawodów pisemnych II etapu
został ustalony przez Komisję Główną na 75 punktów.


7 listopada 2022

 

Przypominamy o przesyłaniu do 15 listopada
prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

Prace należy dostarczyć do Komitetu Okręgowego
w wersji papierowej i elektronicznej.

 

 

Wersje elektroniczne prac wraz z protokołem prosimy przesyłać na adres: olimpiada.geo.lodz@geo.uni.lodz.pl

(Do pojedynczej wiadomości suma załączników nie może być większa od 25MB. Jeśli pojedynczy plik przekracza tę wartość należy go spakować przy pomocy archiwum zip dzieląc go na woluminy mniejsze od wartości granicznej i przysłać w oddzielnych wiadomościach.)

 

Wersje papierowe prac wraz z:

  • kartą oceny pracy (podpisaną przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej)
  • zgodą na przetwarzanie danych osobowych ucznia (podpisaną przez ucznia i opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk Geograficznych UŁ,
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 202 (2 piętro).

 

Potrzebne formularze - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
protokół I etapu oraz karty oceny prac będzie można znaleźć na stronie Komitetu Głównego (
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2022-2023/).