Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 501374936
e-mail: elbusz@wp.pl
olimpiada@geo.uni.lodz.pl

 

Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej w Łodzi

 


TEMATY PRAC I ETAPU XLI Olimpiady Geograficznej:

1. Konsekwencje presji antropogenicznej na wybranym obszarze prawnie chronionym.

2. Charakterystyka wód powierzchniowych na wybranym obszarze.

3. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju dwóch wybranych gmin.

4. Geograficzna charakterystyka wzniesienia terenu.