Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

Przewodnicząca:

dr Maria Adamczewska

pracownik Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego i nauczyciel w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego

Sekretarz:

mgr Malwina Kozek

doktorantka w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

Członkowie:

dr Adam Bartnik

adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Elżbieta Buszkiewicz

emerytwany pracownik Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Piotr Czubla,
prof. nadzw. UŁ

profesor w Katedrze Geolologii i Geomorfologii
Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Grażyna Kałczak

emerytowany nauczyciel metodyk

mgr Dorota Klucznik

nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach

mgr Jadwiga Kop

emerytowany pracownik Uniwersytetu Łódzkiego

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

adiunkt w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego

dr Elżbieta Papińska

adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej
Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Beata Stanisławczyk

doktorantka w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Halina Szczucińska

nauczyciel w I LO oraz z-a naczelnika Wydziału Edukacji
UM Tomaszów Maz.

dr hab. Edmund Tomaszewski,
prof. nadzw. UŁ

profesor w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska,
prof. nadzw. UŁ
profesor w Katedrze Geologii i Geomorfologii
Uniwersytetu Łódzkiego
dr Marek Walisch nauczyciel w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi
mgr Luiza Wieczorek doktorantka w Zakłądzie Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Marcin Wójcik,
prof. nadzw. UŁ

profesor w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego