Pozostali: Adam Bartnik, Przemysław Tomalski, Edmund Tomaszewski, Zygmunt Maksymiuk, Malwina Kozek
 

Paweł Jokiel, prof. dr hab.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6771-2294

publikacje 

 

 

 
 
Data ur. 1955; mgr 1978, dr 1986, dr hab. 1996 (UAM Poznań); prof. tyt. 2007; prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego; Kierownik Pracowni Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.
Autor/redaktor: 12 monografii, ponad 140 publikacji naukowych, ok. 50 ekspertyz, opinii, recenzji, wywiadów itp., kierownik kilku projektów naukowych.
Ekspert: Narodowego Centrum Nauki, Sadowy.
Przewodniczący: Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Członek: Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Zarządu European Regional Center for Ecohydrology UNESCO, Komisji Ekspertów Ministerstwa Środowiska RP, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Komitetu Redakcyjnego Acta Geographica Lodziensia i Redakcji Naukowej Folia Geographica Phisica, Rady Naukowej Studium Doktoranckiego WNG UŁ.
Odznaczony: Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem UŁ „W służbie społeczeństwu i nauce", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100.lecia PTG.
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88.
Nr pokoju: 208
Telefon służbowy: +48 42 6655944/41
e-mail: pawel.jokiel@geo.uni.lodz.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek 1200-1300; piątek 900-1000
Zainteresowania naukowo-badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, gospodarka wodna; formy i dynamika odpływu rzecznego (Europa, Polska), stosunki i zasoby wodne w Polsce (ustroje rzeczne, metodyka bilansów wodnych), antropogeniczne uwarunkowania odpływu rzecznego i zasobów wód podziemnych (strefy podmiejskie, tereny buforowe autostrad, kopalnie odkrywkowe), ekstremalne zjawiska hydrologiczne (wezbrania, niżówki, susze).
Inne zainteresowania: muzyka poważna i jazzowa, podróże i turystyka rowerowa.