Spis prac licencjackich

zrealizowanych w Pracowni Hydrologii w latach 2001-2011

Nazwisko i imię (promotor)

Tytuł pracy

Data egzaminu

Kaźmierczak Marek
(E. Tomaszewski)

Dorzecze Amazonki

2001

Czerwińska Joanna 
(Z. Maksymiuk)

Zmiany sieci hydrograficznej na obszarze Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

2001

Panek Sebastian
(E. Tomaszewski)

Monografia dorzecza Missisipi – Missouri.

2001

Stawowska Katarzyna
(Z. Maksymiuk)

Rzeki i strumienie Polski Środkowej

2001

Napieraj Łukasz
(E. Tomaszewski)

Rzeki i potoki Tatr polskich

2001

Stolarska Małgorzata 
(Z. Maksymiuk)

Fizycznogeograficzne uwarunkowania występowania źródeł w Polsce

2001

Łukasik Wioletta
(P. Jokiel)

Kanały żeglowne w Polsce

2001

Nita Katarzyna 
(P. Jokiel)

Sztuczne zbiorniki wodne w Polsce

2001

Ziemniak Michał
(E. Tomaszewski)

Rzeki i potoki Gór Świętokrzyskich

2002

Kamiński Hubert 
(P. Jokiel)

Monografia jeziora Bajkał

2002

Sztendel Agnieszka
(E. Tomaszewski)

Sieć rzeczna Polski

2002

Kospin Krzysztof 
(E. Tomaszewski)

Monografia dorzecza Nilu

2002

Struski Radosław
(P. Jokiel)

Wodospady na rzekach Polski

2002

Włodarek Kamila 
(E. Tomaszewski)

Najciekawsze obiekty hydrograficzne w Tatrzańskim Parku Narodowym

2002

Matusiak Ewa
(E. Tomaszewski)

Najciekawsze obiekty hydrograficzne w parkach na wyżynach polskich

2002

Krzemiński Piotr
(E. Tomaszewski)

Wody powierzchniowe Sudetów i ich wykorzystanie przez człowieka

25.11.2002

Adamowicz Piotr
(P. Moniewski)

Powodzie na Wiśle

 

04.10.2005

Miśkiewicz Marta
(P. Jokiel)

Kąpieliska łódzkie. Historia, położenie i walory rekreacyjne

04.10.2005

Dembek Arkadiusz
(P. Moniewski)

Geograficzne uwarunkowania lokalizacji zbiorników retencyjnych Karpatach polskich

04.10.2005

Głowacki Kamil
(A. Bartnik)

Najciekawsze wodospady świata

04.10.2005

Fudała Radomir
(E. Tomaszewski)

Dorzecze Dunaju

30.11.2005

Fater Piotr
(E. Tomaszewski)

Walory turystyczne obiektów wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowego

30.11.2005

Marciniak Daniel
(A. Bartnik)

Zbiornik Jeziorsko – monografia przyrodnicza

30.11.2005

Burdka Michał
(A. Bartnik)

Największe powodzie na Ziemiach Polskich

30.11.2005

Rozmaryn Dominika
(A. Bartnik)

Wpływ zbiornika Jeziorsko na środowisko geograficzne

09.06.2006

Kaczmarek Aleksandra
(E. Tomaszewski)

Walory przyrodniczo-rekreacyjne zespołu stawów Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim

09.06.2006

Kujawski Piotr
(P. Moniewski)

Linda – monografia przyrodnicza

13.06.2006

Makowska Aneta
(P. Moniewski)

Monografia przyrodnicza zlewni Bełdówki

13.06.2006

Małecka Katarzyna
(P. Moniewski)

Młyny nad Grabią

13.06.2006

Michałek Jarosław
(A. Bartnik)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika zaporowego Cieszanowie

13.06.2006

Białecki Dariusz
(P. Moniewski)

Analiza przyrodnicza i rekreacyjna wybranych stawów wędkarskich okolic Głowna

13.06.2006

Durys Anna
(P. Jokiel)

Studnie publiczne Łodzi

13.06.2006

Szewczyk Piotr
(E. Tomaszewski)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne podłódzkich kąpielisk na przykładzie „Malinki”, Strykowa i Zgniłych Błot

27.06.2006

Kuras Katarzyna
(A. Bartnik)

Olechówka - monografia przyrodnicza

27.06.2006

Tazbir Piotr
(E. Tomaszewski)

Wpływ zbiornika Sulejowskiego na środowisko geograficzne

27.06.2006

Mielnikow Kamila
(E. Tomaszewski)

Monografia przyrodnicza dorzecza Dobrzynki

27.06.2006

Kożuchowski Paweł
(P. Jokiel)

Woda w parkach i ogrodach Łodzi

10.07.2006

Kopka Wioleta
(P. Jokiel)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Stawów Stefańskiego

24.06.2008

Kocemba Adam
(A. Bartnik)

Walory przyrodniczo-rekreacyjne stawów „Arturówek”

24.06.2008

Kacprzak Natalia
(A. Bartnik)

Ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia wybranych odcinków cieków dorzecza górnego Neru

24.06.2008

Krasowski Michał
(A. Bartnik)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika „Słok”

24.06.2008

Grzanek Anna
(E. Tomaszewski)

Monografia dorzecza Wołgi

24.06.2008

Gajda Bartłomiej
(P. Moniewski)

Monografia przyrodnicza zlewni Czarnawki

24.06.2008

Bogusz Przemysław
(E. Tomaszewski)

Monografia zbiornika Włocławskiego

27.06.2008

Klepacz Anna
(P. Jokiel)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne stawów „Młynek”

21.07.2008

Charbat Justyna
(E. Tomaszewski)

Monografia dorzecza Renu

14.10.2008

Lewandowska Paulina
(E. Tomaszewski)

Monografia geograficzna jeziora Ślesińskiego

24.06.2009

Mołojec Monika
(P. Moniewski)

Walory Przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika „Tatar”.

24.06.2009

Piątek Ilona
(P. Moniewski)

Zbiornik „Próba” – monografia geograficzna.

24.06.2009

Olak Ewelina
(A. Bartnik)

Rezerwat „Torfowisko Rąbień” – monografia przyrodnicza.

24.06.2009

Łuczak Justyna
(P. Jokiel)

Ujęcie wody pitnej „Chojny” – monografia geograficzna.

24.06.2009

Pękała Agnieszka Monika
(P. Jokiel)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zalewu „Borki” w Radomiu.

25.06.2009

Bobrowska Joanna
(P. Jokiel)

Studnie publiczne Konina – monografia geograficzna.

25.06.2009

Koperska Beata Barbara
(P. Jokiel)

Ujęcie wody pitnej „Miłaczki” w Radomsku – monografia geograficzna.

25.06.2009

Lehman Jakub
(P. Jokiel)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika „Rochna”.

25.06.2009

Cybulska Beata Małgorzata
(P. Jokiel)

Wybrane stawy parkowe w północnej części Łodzi – monografia przyrodnicza.

25.06.2009

Winciorek Paweł
(P. Jokiel)

Młyny wodne na Rawce.

29.06.2009

Mikas Katarzyna
(A. Bartnik)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika „Wawrzkowizna”.

29.06.2009

Wasilewski Piotr
(P. Jokiel)

Wybrane stawy parkowe w południowej części Łodzi – monografia przyrodnicza.

29.06.2009

Wardyńska Magdalena
(P. Moniewski)

Ujęcia wód mineralnych w uzdrowisku Wieniec Zdrój – monografia geograficzna.

05.10.2009

Łaszczewski Jakub
(E. Tomaszewski)

Zbiorniki wodne Brzezin – monografiz geograficzna.

05.10.2009

Kowalczyk Błażej
(P. Moniewski)

Monografia geograficzna Rudzkiej Góry

05.10.2009

Brzękowska Marta
(P. Moniewski)

Ujęcia wody Aleksandrowa i Konstantynowa Łódzkiego

29. 10. 2010

Klimczak Radosław
(P. Moniewski)

Nieciecz - monografia geograficzna

29.10.2010

Nisztuk Karolina 
(A. Bartnik)

Stawy na Jasieniu - monografia geograficzna

02.07.2010

Więckiewicz Kamil
(P. Moniewski)

Stawy "Zgniłe Błoto" - monografia geograficzna

02.07.2010

Rosiecki Wojciech
(P. Jokiel)

Wodowskazy w zlewni Bzury

02.07.2010

Kamila Osuchowska
(E. Tomaszewski)

Wodospady Tatr polskich

29.09.2010

Robert Socha
(A. Bartnik)

Stawy w Gospodarzu. Monografia geograficzna.
(Natural monograph of the Gospodarz Village ponds)

9.11.2010

Anna Biernat
(E. Tomaszewski)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika "Domianów".
(The natural and recreational values of the „Domaniów” reservoir)

20.06.2011

Michał Sokalszczuk
(P. Moniewski)

Pałusznica - monografia geograficzna.
(Pałusznica – geographical monograph)

20.06.2011

Justyna Frątczak
(E. Tomaszewski)

Zbiornik Przykona – monografia geograficzna.
(Przykona reservoir – geographical monograph)

20.06.2011

Paweł Krzywkowski
(P. Moniewski)

Zbiornik Drzewicki – monografia geograficzna.
(The Drzewicki reservoir – geographical monograph)

20.06.2011

Magdalena Witosławska
(P. Jokiel)

Studnie wiejskie w gminie Inowłódz.
(Farm wells in municipality Inowłódz)

4.07.2011

Katarzyna Kowalska
(A. Bartnik)

Stawy na Sokołówce – monografia geograficzna.
(The ponds on the Sokołówka River – geographic monograph)

4.07.2011

Olga Szymczak
(E. Tomaszewski)

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Kanału Elbląskiego.

4.07.2011