Pozostali: Paweł Jokiel,  Adam Bartnik, Edmund Tomaszewski,  Zygmunt Maksymiuk, Malwina Kozek
 

Przemysław Tomalski, dr

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1223-5021
   

publikacje 

 

 

Data ur. 1977, mgr 2002, dr 2010 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ.
Autor/współautor: 1 monografia oraz ponad trzydzieści artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach; współredaktor wydawnictwa konferencyjnego, 3 opinie dla sądów i samorządów lokalnych, konsultant naukowy arkuszy map hydrograficznych w skali 1: 10 000 oraz 1 : 50 000 z obszaru wojewówdztwa łódzkiego; konsultant regionalny map hydrograficznych w skali 1: 10 000 oraz 1: 50 000 w projekcie enviDMS.
Członek: Stowarzyszenia Hydrologów Polskich; Zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Geodety Kraju do spraw mertytorycznej weryfikacji treści kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Ekspert: Sądowy
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88.
Nr pokoju: 203
Telefon służbowy: +48 42 6655946
e-mail: thomal77@poczta.onet.pl; tomalski@uni.lodz.pl
Godziny konsultacji: wtorek 14.00-16.00
Zainteresowania naukowo-badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, hydrologia miast i obszarów urbanizowanych, dynamika wód podziemnych, ekstremalne zjawiska hydrologiczne.
Inne zainteresowania: historia Polski piastowskiej, "ciężka" muzyka.