Pracownia Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 42 665 59 40
Fax: (+48) 42 665 59 41

 

 

 

  Paweł Jokiel ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6771-2294  

   Strony w: ResearchGate   Google Scholar    Scopus    

 

 

 

2020

  Alert Wodny 2. Konieczna jest redukcja ryzyka powodzi i suszy. Gospodarka Wodna, nr 7, Warszawa, ss. 4-6 (wspólnie z: Z. Kundzewiczem, K. Banasikiem, R. Błażejewskim, A. Januchtą-Szostak, K. Kochankiem, K. Kutkiem, R. Koniecznym, W. Majewskim, E. Nachlik, P. Nieznańskim, E. Pierzgalskim, R. Przybylakiem, R. Romanowiczem, A. Wałęgą i J. Zaleskim).

 

2019

  Źródła Polski – zachować dla przyszłości. Prace Geograficzne, 157, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 7-31 (wspólnie z Z. Michalczykiem), DOI: 10.4467/20833113PG.19.007.10623.

  Transformacje układu sezonów hydrologicznych wzdłuż biegu Wisły i Odry. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 42, 2019; str. 21-33; p-ISSN: 0867-7816 (wspólnie z P. Tomalskim).

 

2018

  Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły. Prace Geograficzne, 155, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 27-45 (wspólnie z P. Tomalskim).

  Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie. Prace i Studia Geograficzne, 63, 3, 2018, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 122-138.

  Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w:] Sobczyński M. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności., T. 3: Historia Komisji Tematycznych PTG, Wyd. UŁ, Łódź, 2018, ss. 149-162.

  Maksymiuk Zygmunt – geograf, hydrolog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. [w:] Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), Geografowie Polscy. Słownik biograficzny. Wyd. UJ, 2018, Kraków, ss. 980-984.

 

2017

  Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich. Przegląd Geograficzny, t. 89, z.1, 2017, ss. 5-20 (wspólnie z P. Tomalskim)