Drukuj stronę

Przedmiot: Seminarium licencjackie

Prowadzący: dr hab. Edmund Tomaszewski

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne: III rok, semestr zimowy i letni
Ćwiczenia: 26 godzin 
Forma zaliczenia: praca licencjacka
Punkty ECTS: 24

Założenia i cele

Semestr V – Zajęcia maja charakter konwersatorium, dla którego wstępem jest referat przygotowany i wygłoszony przez jednego ze studentów. Referaty i tematy dostosowane są do tematów prac licencjackich i służą prezentacji zawartości informacyjnej różnych opracowań (monografii, map, atlasów, itp.), które mogą być użyteczne w procesie przygotowywania pracy licencjackiej.

Semestr VI – Zajęcia mają charakter indywidualnych konsultacji i spotkań, których zwieńczeniem będzie praca licencjacka.