Drukuj stronę

Przedmiot: Woda w mieście - od starożytności do współczesności

Prowadzący: dr Przemysław Tomalski

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne: III rok, semestr zimowy
Wykład: 20 godzin; Konwersatorium: 10 godzin;
Forma zaliczenia: praca
Punkty ECTS: 2

Założenia i cele

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat historycznych i obecnie stosowanych metod zaopatrywania ludności w wodę oraz odprowadzania nieczystości.

Tematyka zajęć:

 

Woda w mieście starożytnym – pierwsze systemy zaopatrzenia w wodę (systemy asyryjskie i perskie, ślady zorganizowanej gospodarki wodnej na kontynencie amerykańskim w okresie przedkolumbijskim, systemy zaopatrzenia w wodę na obszarze Chin);

Woda w mieście rzymskim – zaawansowane systemy gospodarki wodno-ściekowej;

Woda w mieście średniowiecznym;

Woda w mieście w epoce renesansu;

Początki nowożytnych systemów zaopatrzenia miast w wodę i odprowadzania ścieków;

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w XIX wieku;

Współczesne systemy gospodarki wodno-ściekowej;

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Łodzi – historia, teraźniejszość, wyzwania w przyszłości;

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w epoce zrównoważonego rozwoju (współczesne koncepcje gospodarowania wodą)

 

 

Literatura:

Bieżanowski W.

Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich.

TOnZ, Łódź, 2005

Biswas A. K.

Historia hydrologii.

PWN, Warszawa, 1996

Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K. J.,

Poradnik eksploaratora systemów zaopatrzenia w wodę.

Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005

Grochowicz E., Korytkowski J.

Ochrona przyrody i wód.

WSiP, Warszawa, 1999

Lambor J.

Gospodarka wodna.

PWN, Łódź-Warszawa, 1957