WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I STOSOWANE TECHNIKI 

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej dysponuje:

 polową stacją badawczą (zlewnią badawczą) w strefie podmiejskiej Łodzi (automatyczny
          posterunek meteorologiczny), stacja monitoringu hydrologicznego, posterunki: kontroli
          przepływu rzek, stanu wód podziemnych i wydatku źródeł, pomiaru cech
          fizykochemicznych wody),

 wysokiej klasy urządzeniami do pomiarów hydrometrycznych (młynki, prądomierze, itp.),

 urządzeniami do polowego monitoringu właściwości fizykochemicznych wody 
          (zestaw czujników typu Quanta, konduktometry, ph-metry, nefelometry, termometry, itp.),

 zapleczem informatycznym (komputery, specjalistyczne oprogramowanie).

 

 W naszej dyspozycji znajdują się również:

 automatyczna stacja meteorologiczna będąca częścią systemu monitoringu miejskiej
          zlewni badawczej - Sokołówki, 

 trzy przepływomierze automatyczne wykorzystujące efekt Dopplera
          - monitorning hydrologiczny Sokołówki.