Zdjęcia z wycieczki autokarowej w ramach XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22 IV 2013). Wycieczka odbyła się 19 IV.

Grupa słucha w skupieniu.JPG Jedna ze studni zaopatrujących Łódź w wodę.JPG Mokre opowieści.JPG No i do domu....JPG Opowiada Pan Marcin Herman. Zastępca Kierownika Wydziału Produkcji Wody - Sule Pogłębianie wiedzy.JPG
Rura, która nas poi.JPG Zaczeliśmy od Niebieskich Źródeł.JPG Zbieronik Sulejowski widziany z Bronisławowa.JPG Panel_sterowniczy_jednej_ze_studni_g____binowych.JPG