Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 501374936
e-mail: elbusz@wp.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

1 marca 2016 

Zwycięzcą zawodów II etapu XLII Olimpiady Geograficznej w okręgu
łódzkim został Piotr Rodzoch - uczeń
II klasy II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich
.
Zwycięzcy i jego opiekunowi - pani mgr Jolancie Gad serdecznie gratulujemy.

Składamy serdeczne podziękowania Gospodarzom
zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej
II Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, za bardzo sprawną organizację,
ogromną życzliwość i stworzenie wyjątkowo przyjaznej
atmosfery w czasie trwania zawodów.

Wyniki II etapu XLI Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie
Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są 
tutaj


Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności uzyskanych wyników (najlepsi na początu)
w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępna jest
tutaj

Ostateczna decyzja o liczbie osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XLII OG
zostanie podjęta podjęta 5 marca 2016 r. w Warszawie.
Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy!


1 lutego 2016

Tematy I etapu KOLEJNEJ - XLIII Olimpiady Geograficznej

1. Związek rzeźby terenu okolic X z budową geologiczną.

2. Zmiany sposobu i intensywności użytkowania wybranego obszaru w Polsce.

3. Projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej).

4. Moja szkoła jako miejsce odkrywania, poznawania i realizacji geograficznych
     zainteresowań światem.


1 lutego 2016

UWAGA!

Nastąpiły zmiany w opublikowanym 30 stycznia (poniżej)
harmonogramie zawodów
!

 

Zwracamy też uwagę na konieczność posiadania NIEBIESKIEJ KREDKI
na egzaminie pisemnym!


30 stycznia 2016

UWAGA!

Na zawody do Tomaszowa Maz. będzie zorganizowany,
wspólny wyjazd autokarem z Łodzi.
Odjazd dn. 6.II.2016 o godz. 9.00, z parkingu przy TESCO u zbiegu ulic Narutowicza i Kopcińskiego.
Przewidywany powrót - wyjazd z Tomaszowa ok. 13-14-tej dn. 7.II.2016


30 stycznia 2016

HARMONOGRAM

zawodów okręgowych II stopnia XLII Olimpiady Geograficznej 
6-7 lutego 2016 r.
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Tomaszowie Mazowieckim

Sobota 6 lutego 2016 r.
do godz. 10:30
przyjazd do II LO w Tomaszowie Maz. - ul. Jałowcowa 10
          Rejestracja uczniów i nauczycieli 
hol główny szkoły
          W trakcie rejestracji uczestnicy i nauczyciele otrzymają informację o miejscu zakwaterowania
          Bagaże pozostawione będą w sali nr 2 obok szatni.

Poczęstunek dla uczestników stołówka szkolna

11:00 losowanie numerów startowych

11:3012:00 – uroczyste otwarcie zawodów sala gimnastyczna
Zawody pisemne sala gimnastyczna
12.00
12.45 – podejście I
      w przerwie słodki poczęstunek – Chipita - stołówka szkolna
13.0014.00 – podejście II
14.1515.00 – podejście III

Spotkanie nauczycieli i opiekunów (w czasie zawodów pisemnych) w sali nr 40 (pracownia geograficzna)
                      – (II piętro) – wykłady dr Błażeja Błażejowskiego – Instytut Paleobiologii PAN
1.Z Arktyki na Marsa
2.Skrzypłocze z Opoczna

15.0016.00 – obiad serwuje II LO – stołówka szkolna

Około godz. 16.00
Przejazd autokarami do miejsc noclegowych, zakwaterowanie, chwila na złapanie oddechu po pisemnych zmaganiach
(Bursa ZSP nr 3 ul. Legionów 47, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Majowa1/13,
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie "BOM s.c." ul. Nowowiejska 9/27)

Około godziny 17.00 przejazd autokarami do szkoły

17.30 Wykład i spotkanie z prof. dr hab. Markiem Barwińskim – „Udział Polaków w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej” – sala gimnastyczna

18.4519.45 – kolacja – stołówka szkolna, Cassa Grande (klub obok szatni)

20.00 – 21.00 – uroczyste podsumowanie zawodów I stopnia XLII O.G,
                      ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych i listy uczniów zakwalifikowanych
                      do zawodów ustnych - sala gimnastyczna

21.00 – spotkanie jury Komitetu Okręgowego nauczycieli, opiekunów i organizatorów stołówka szkolna - Firma Deko Smaku

Powrót uczniów na nocleg – przejazd autokarem pod opieką nauczycieli

 

7.02.2016 r. (niedziela)
7.157.30 – przejazd autokarem z miejsc noclegowych do II LO – ul. Jałowcowa 10
                 Uczestnicy w miejscu zakwaterowania oddają klucze i zabierają bagaże ze sobą

7.308.30 – śniadanie – stołówka szkolna

8.309.30 – zawody ustne – seria A – sala gimnastyczna

10.0012.00 – zawody ustne – seria B

12. 0013.00 – obiad stołówka szkolna

13.15 oficjalne zakończenie zawodów II stopnia XLII Olimpiady Geograficznej – sala gimnastyczna

 


13 grudnia 2015

Zawody II stopnia odbędą się 6-7.II.2016 w Tomaszowie Mazowieckim
w II LO im. St. Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10
.
Dokładna informacja o tych zawodach będzie zamieszczona w następnym komunikacie.

Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia XLII Olimp. Geogr. zobowiązani są do przesłania, do Komitetu Okręgowego OG w Łodzi, ankiety osobowej.
Ankietę będzie można pobrać ze strony Komitetu Głównego OG.

Przysłana ankieta jest potwierdzeniem udziału w zawodach.


13 grudnia 2015

Wyniki zawodów I stopnia XLII Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2015/20164

 

Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.


10 grudnia 2015

UWAGA! JESZCZE JEDEN KONKURS FOTOGRAFICZNY

Tym razem zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznnym organizowanym przez kierunek "GEOMONITORING".
W konkursie może wziąć udział każdy, kto w wymaganym terminie nadeśle zdjęcie związane z tematyką wodną i wypełniony formularz zgłoszeniowy. Tytuł konkursu brzmi "Atmosfera i hydrosfera - pejzaż, zjawisko, żywioł".

Więcej informacji na stronie GEOMONITORINGU -> skrót


29 listopada 2015

UWAGA KONKURS.

Zapraszamy do udziału w kolejne edycji Konkursu Fotograficznego
"Geografia - proces, forma, obiekt"

Szczegóły w osobnej zakładce -> skrót


19 listopada 2015

UWAGA

Informujemy,  że podczas zawodów okręgowych  bieżącej XLII Olimpiady Geograficznej zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do zawodów ustnych, nie będą, tak jak to było w poprzednich latach, referować swojej pracy z I etapu. Będą oni odpowiadać na pytania wylosowane z zestawu.

 W bieżącej edycji Olimpiady problematyka zawodów ustnych na etapie okręgowym dotyczyć będzie geografii regionalnej świata. Uczniowie wylosują region bądź państwo i będą mieli możliwość wyboru, czy przedstawiają charakterystykę jego środowiska przyrodniczego, czy też stosunków ludnościowych i gospodarki. Przykładowo, uczeń losuje kartkę z regionem:

 1 . Przedstaw krótką fizycznogeograficzną charakterystykę państw Afryki Wschodniej.

2. Przedstaw krótką charakterystykę stosunków ludnościowych i gospodarki w Afryce Wschodniej.

 Uczeń przedstawia jeden z wylosowanych tematów.

Potwierdzenie można znaleźć na stronie KG OG


XLII OG - Harmonogram zawodów

 

Zawody I stopnia

Terminarz:

  • czerwiec 2015 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu,
  • do 30 września 2015 r. – przesłanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych elektronicznego formularza zgłoszeniowego
  • do 30 października 2015 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym,
  • do 31 października 2015 r. – Komitet Główny opublikuje na swojej stronie Kartę Oceny Pracy
  • do 15 listopada 2015 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wypłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego.

Tematy prac:
Temat A: Charakterystyka małego zagłębienia bezodpływowego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)
Temat B: Rzeka w krajobrazie – znaczenie i wpływ rzeki na kształtowanie się przestrzeni osadniczej
Temat C: Charakterystyka zmian w strefie podmiejskiej na przykładzie wybranej wsi
Temat D: Krajobraz kulturowy w miejscowości zamieszkania – projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej)

 

Zawody II stopnia

Terminarz:

  • do 18 grudnia 2015 r. – Komitety Okręgowe ogłaszają na swojej stronie internetowej lub stronie Komitetu Głównego listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej zawodów okręgowych,
  • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
  • do 5 stycznia 2016 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób,
  • do 15 stycznia 2016 r. – uczniowie dopuszczeni do części pisemnej zawodów okręgowych przesyłają do Komitetów Okręgowych ankiety osobowe,
  • 6 lutego 2016 r. – część pisemna zawodów II stopnia,
  • 7 lutego 2016 r. – część ustna zawodów II stopnia.

 

Zawody III stopnia

Terminarz:

 • luty 2016 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej,
 • do 15 marca 2016 r. – Komitet Główny na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl ogłasza oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia oraz zawiadamia o miejscu i terminie zawodów III stopnia,
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne merytoryczne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
 • 21-24 kwietnia 2016 r. – zawody finałowe XLII Olimpiady Geograficznej w Chorzowie