Komitet Okręgowy
Olimpiady Geograficznej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 785 950 231
e-mail: malwina.kozek@geo.uni.lodz.pl
lodz@olimpiada
geograficzna.edu.pl

 

XXXIX Olimpiada Geograficzna

W dniach 9-10.II.2013 odbyły się zawody okręgowe XXXIX Olimpiady Geograficznej.

Gospodarzem zawodów był Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, któremu dziękujemy za wspaniałą oranizację i przyjazną atmosferę!!!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych oraz listę uczniów startujących w zawodach ustnych w kolejności proponowanej Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej do dalszej kwalifikacji.

Oficjalne wyniki zawodów oraz listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich publikowane będą na stronie internetowej Komitetu Głównego OG.

 

Wyniki II etapu XXXIX Olimpiady Geograficznej

Wyniki zawodów pisemnych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zawodów ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj

Lista uczniów startujących w zawodach ustnych w formacie Adobe Acrobat (.pdf) dostępne są tutaj


UWAGA, UWAGA !!!

AUTOKAR DO PIŃCZOWA DLA OLIMPIJCZYKÓW WYJEŻDŻA Z ŁODZI 8.02 b.r. O GODZ. 15:00 z PARKINGU PRZY TESCO U ZBIEGU ULIC KOPCIŃSKIEGO I NARUTOWICZA

PRZYPOMINAMY O ZABRANIU ZE SOBĄ:
- LEGITYMACJI SZKOLNEJ
- PIÓRA/DŁUGOPISU
- LINIJKI
-KREDEK: czerwonej, niebieskiej, zielonej
-PRZYGOTOWANEJ PREZENTACJI (najlepiej na pen-drive i kopię na płycie CD - lepiej "dmuchać na zimne")


H A R M O N O G R A M
ZAWODÓW IIo
XXXIX OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
PIŃCZÓW – 8-10.02.2013 r.

  PIĄTEK -  8.02.2013 r.

1700 2200 przyjazd na miejsce zawodów zakwaterowanie w  Internacie
            ZSZ Pińczów (ul. Spółdzielcza 6  lub w  Bursie – ul Żwirki i Wigury 1)

  SOBOTA -  9.02.2013 r.

  800 – 930 – śniadanie dla nocujących w Internacie i Bursie

  900 – 1030 – śniadanie dla przyjeżdżających w sobotę

1045 – 1100 – Uroczyste otwarcie zawodów IIo XXXIX Olimpiady Geograficznej

1100 – 1145 – Zadanie I

1200 – 1245 – Zadanie II

1300 – 1345 – Zadanie III

1115 – 1315 – Spotkanie dla Nauczycieli i Opiekunów z WS PWN (lub Nową Erą)

1400 – 1530 – obiad – stołówka Internatu ZSZ Pińczów

1530 – 1600 – rozliczanie kosztów przejazdu Uczniów

1600 – 1745 – "spacerkiem po Pińczowie"
                     – piesza wycieczka
krajoznawcza po Pińczowie

1800 – 1930 – kolacja

2000 – Uroczyste zakończenie zawodów Io XXXIX O.G.
        Ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych wraz z listą Uczniów 
          
zakwalifikowanych do zawodów ustnych
           (świetlica szkolna lub stołówka internatu)

   NIEDZIELA -  10.02.2013 r.

740 – 820 – śniadanie

830 – 930 – zawody ustne – seria A

1000 – 1200 – zawody ustne seria B

1200 – 1230 – II śniadanie

ok. 1230 – zakończenie zawodów IIo XXXIX O.G.

1300 – wyjazd 


 

Przypominamy o obowiązku przysłania ankiety osobowej
do 15 stycznia 2013 r.
(jest do pobrania na stronie KGOG).

Proszę je wydrukować i przyciąć do formatu A5 (nie A4).

Zawody II stopnia odbędą się w ZSZ im. St. Staszica w Pińczowie
(ul.
Spółdzielcza 6).

Zakwaterowanie przewidziane jest w Internacie i Bursie obok szkoły.
Zawody pisemne rozpoczynają się w sobotę 9.II.2013 o godz. 11.00.

 Planujemy zorganizowanie przejazdu autokarem z Łodzi (8.II.2013, ok. godz.15-tej),
w którym będą przewidziane miejsca dla młodzieży z Łodzi, Koluszek, Kutna, Łasku, Łowicza,
Skierniewic i Zduńskiej Woli.
Bardzo prosimy o potwierdzenie (na adres mailowy) korzystania lub rezygnacji z tej formy dojazdu na zawody. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Dla opiekunów (nauczycieli) możemy zarezerwować nocleg i wyżywienie w miejscu zawodów ale koszty ponoszą sami (wg. stawek internatowych). W związku z tym prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zawodach celem dokonania takiej rezerwacji oraz zapewnienia miejsca w autokarze.

   Bardzo prosimy o informację grupy z Bełchatowa, Opoczna, Sieradza, Tomaszowa, Wielunia i Wieruszowa, kiedy przyjadą do Pińczowa (w sobotę rano czy w piątek
co wiąże się z koniecznością rezerwacji noclegu z piątku na sobotę)?

 Grupy z województwa świętokrzyskiego zapraszamy do Pińczowa
9.II. (w sobotę) rano.

Przyjazd do szkoły najpóźniej do godz. 10.45.

 Prosimy aby uczniowie przywieźli swoje prezentacje na pendrivach a nie na płytach CD.


 

Wyniki zawodów I stopnia XXXIX Olimpiady Geograficznej
w roku szkolnym 2012/2013

Wyniki w formacie pdf dostępne są tutaj.

 

Zawody II stopnia odbędą się w dn. 9-10 II.2013 r.
w ZSZ im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

Szczegóły odnośnie harmonogramu zawodów, dojazdu,
zakwaterowania i wyżywienia, przekażemy wkrótce.

  


Szanowni Nauczyciele Geografii! Drodzy Uczniowie!

W roku szkolnym 2012/2013 organizowana jest XXXIX Olimpiada Geograficzna, do udziału w której szczególnie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy:

odważni, kreatywni, nie boją się trudności, potrafią rozwiązywać samodzielnie problemy – okazją do sprawdzenia jest samodzielnie zaplanowana praca oparta na badaniach przeprowadzanych przez uczniów

Mają zmysł reporterski – potrafią obserwować, dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie i społeczeństwie

Interesują się turystyką – zamierzają studiować na kierunku turystyka

W przyszłości planują prowadzić badania naukowe, rozwiązywać problemy badawcze, planują studia na geografii, ekonomii, gospodarce przestrzennej

Tylko Olimpiada Geograficzna daje szansę uczniom szkół średnich na przeprowadzenie samodzielnych badań i napisanie pracy na ich podstawie.

 

Tematy prac XXXIX Olimpiady Geograficznej:

A – Obiekt geologiczny jako atrakcja turystyczna

B – Charakterystyka gospodarstwa agroturystycznego

C – Charakterystyka rodzin uczniów Twojej szkoły w odniesieniu do obrazu statystycznej polskiej rodziny

D – Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania występowania katastrof naturalnych w wybranym powiecie

 

Pełny regulamin Olimpiady i wytyczne do opracowania poszczególnych tematów są dostępne na stronie internetowej  
www.olimpiadageograficzna.edu.pl

 

Olimpiada Geograficzna jest „prostą drogą na studia”:

· Finaliści i laureaci Olimpiady Geograficznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii co jest równoznaczne z otrzymaniem najwyższego wyniku czyli 100 %,

· Tytuł finalisty i laureata otrzymuje około 100 uczestników Olimpiady Geograficznej, a tylko 50 maturzystów w skali Polski osiąga najwyższy wynik na maturze z geografii czyli 100 %,

· Finaliści i laureaci są zwolnieni w całości lub części z egzaminu wstępnego na poszczególne kierunki studiów o czym decydują uczelnie

STYPENDIA NAUKOWE

· Uniwersytet Łódzki wprowadził w roku akademickim 2012/2013 stypendia naukowe dla laureatów i finalistów wszystkich olimpiad w tym także olimpiady geograficznej, którzy podejmą studia na UŁ w wysokości 1000 zł miesięcznie.

· Uczniowie przygotowujący się do olimpiad mogą otrzymywać stypendia w ramach projektu: Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej realizowanego przez Urząd Marszałkowski.