Pozostali: Paweł Jokiel,  Adam Bartnik,  Przemysław Tomalski,  Edmund Tomaszewski, Malwina Kozek
 

Zygmunt Maksymiuk, dr hab.

 

 

Data ur. 1932, mgr 1955, dr 1966, dr hab. 1980 (UŁ); emerytowany prof. nadzw. UŁ.
Autor/współautor: ponad 140 publikacji naukowych i ok. 50 ekspertyz, opinii, recenzji, itp.
Członek: Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Adres służbowy: 90-139, Łódź, ul. Narutowicza 88.
e-mail: z.maksymiuk@gmail.com
Zainteresowania naukowo-badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, gospodarka wodna; formy i dynamika odpływu rzecznego, stosunki i zasoby wodne w Polsce (metodyka bilansów wodnych), antropogeniczne uwarunkowania odpływu rzecznego i zasobów wód podziemnych, kartowanie hydrograficzne (mapy hydrograficzne i sozologiczne),
Inne zainteresowania: muzyka poważna, podróże, mineralogia, katrografia hydrologiczna